Domes ziņas, Paziņojumi

29.06.2017

Izsludināta Dagdas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās

1 1/
 • 1

Pamatojoties uz Dagdas novada domes 2017. gada 22.jūnija lēmumu “Par Dagdas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu” (protokols Nr.9, 18.§), tiek izsludināts Dagdas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās.

 

 • - termiņš līdz 2017.gada 15.augustam;
 • - izvirzīto un pieteikto vēlēšanu komisijas locekļu skaits nedrīkst būt lielāks par 7.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus novada vēlēšanu komisijā ir:

 • • reģistrētajām politiskajām organizācijām (partijām) vai to apvienībām;
 • • Dagdas novada domes deputātiem;
 • • vēlētāju grupām (ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem).       

Par vēlēšanu komisijas locekli var pieteikt ikvienu Latvijas pilsoni:

 • • kurš prot latviešu valodu;
 • • kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
 • • kurš nav Saeimas vai novada pašvaldības domes deputāts.

 

Pieteikums adresējams Dagdas novada domei.

 

Pieteikumā norādāmas ziņas saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 8.pantu:

 • - vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk;
 • - pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar likuma „Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un iecirkņu komisijām” prasībām;
 • - ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi;
 • - ja kandidātu izvirza politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

 

Pieteikumus lūdzam iesniegt personīgi līdz 2017.gada 15.augustam (ieskaitot) Dagdas novada pašvaldībā, Dagdā, Alejas ielā 4 (2.stāvā, kancelejā).


<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls