Domes notikumi, Notikumi

23.05.2019

Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu sēde

1 1/
  • 1

2019.gada 23.maijā plkst. 14:00 notiks Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde (Alejas ielā 4, Dagdā, sēžu zālē)

Komitejas locekļi: O.Golube, I.Gžibovska, I.Plesņa, V.Nipere, A.Viškurs, P.Tukišs, V.Krūmiņš


Sēdes darba kārtība :


    1. Par Andrupenes muzeja darbības stratēģiju 2020.-2024.gadam.  /Ziņo S.Pauliņa/
    2. Par Aleksandrovas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu. /Ziņo A.Malinovska/


Komitejas priekšsēdētāja
O.Golube

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls