Domes notikumi, Notikumi

21.08.2019

Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu sēde

1 1/
  • 1

2019.gada 21.augustā plkst. 14:00 notiks Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde (Alejas ielā 4, Dagdā, sēžu zālē)

Komitejas locekļi: O.Golube, I.Gžibovska, I.Plesņa, V.Nipere, A.Viškurs, P.Tukišs, V.Krūmiņš


Sēdes darba kārtība :

1. Par grozījumiem mērķdotācijas sadales kārtībā pedagogu darba samaksai pašvaldības izglītības iestādēs. /Ziņo I.Jakušonoka/

2. Par N.Rancāna konkursa finansiālo atbalstu. /Ziņo I.Jakušonoka/

3. Par Ezernieku sieviešu volejbola komandas finansiālo atbalstu. /Ziņo I.JakušonokaKomitejas priekšsēdētāja
O.Golube

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls