Ziņas

14.11.2017

Informācija vēlētājiem par parakstīšanās iespējām

1 1/
  • 1

Informācija par parakstīšanās iespējām iniciatīvas grupu parakstu vākšanas iniciatīvām.

Parakstu vākšanas kārība:

  • Parakstu vākšanu organizē iniciatīvas grupa;
  • Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma;
  • Parakstus var vākt 12 mēnešus no iniciatīvas reģistrācijas CVK;
  • Lai likumprojektu/Satversmes grozījumu projektu iesniegtu Saeimā, to jāparaksta 1/10 daļai balsstiesīgo pilsoņu.


Dagdas novadā par iniciatīvām var parakstīties:

  • Pagastu pārvaldēs;
  • Dzimtsarakstu nodaļā (Skolas 6, Dagda);
  • Bāriņtiesā (Daugavpils 8, Dagda);
  • Portālā www.latvija.lv ar drošu e-parakstu.

 

Parakstoties jāuzrāda pase vai personas apliecība. Parakstīta veidlapa jāiesniedz iniciatīvas grupai.

 

Informācijas par parakstu vākšanas nosacījumiem ir pieejama CVK mājas lapā www.cvk.lv sadaļā “Vēlētāju iniciatīvas”.

 

Informāciju apkopoja:

Evita Krūmiņa


<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls