Ziņas

11.06.2018

Iespēja reģistrēt Latvijas pilsonību

1 1/
  • 1

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) dara zināmu, ka Pilsonības likumā noteikts termiņš, kādā Latvijā dzīvojošs Latvijas nepilsonis un bezvalstnieks var iegūt Latvijas pilsonību reģistrācijas kārtībā, ja iegūta pilna pamatizglītība, vispārīgā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība latviešu valodā.

Saskaņā ar Pilsonības likuma pārejas noteikumu 11. punktu persona, kura līdz 2013. gada 1. oktobrim sākusi pamatizglītības vai vispārīgās vidējās izglītības ieguvi latviešu valodā, saglabā tiesības reģistrēties par Latvijas pilsoni divus gadus pēc pilnas pamatizglītības, vispārīgās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas apgūšanas latviešu valodā.

Ievērojot minēto, PMLP aicina rast iespēju apzināt tās mācību iestādes, kurās šobrīd Latvijas nepilsoņi vai bezvalstnieki apgūst mācību programmu latviešu valodā, un informēt par iespēju divus gadus pēc pilnas izglītības iegūšanas latviešu valodā reģistrēt Latvijas pilsonību.

Lai reģistrētu Latvijas pilsonību, personai pārvaldē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz šādi dokumenti:

– iesniegums ar lūgumu reģistrēt Latvijas pilsonību;

– apliecība vai diploms par pamatizglītības, vispārīgās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības iegūšanu;

– sekmju izraksts;

– mācību iestādes vai arhīva izdota izziņa, kas apliecina, ka persona apguvusi attiecīgo mācību 17 kursu latviešu valodā (ja sekmju izrakstā nav norādes par mācību valodu).

Dokumentus Latvijas pilsonības reģistrēšanai persona var iesniegt jebkurā pārvaldes teritoriālajā nodaļā vai nosūtīt pa pastu PMLP (Čiekurkalna 1. līnijā 1, k­3, Rīgā, LV­1026). Nosūtot dokumentus pa pastu, iesniegumam jāpievieno notariāli apliecinātas kopijas, izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju.
Iesnieguma veidlapa Latvijas pilsonības reģistrēšanai pieejama klātienē jebkurā pārvaldes teritoriālajā nodaļā vai interneta vietnē http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/pilsoniba/pilsonibas-registracija/personas-kasapguvusi-pilnu-macibu-kursu-registresana.html

Papildinformāciju par Latvijas pilsonības iegūšanu var iegūt, zvanot pa tālruņiem 67219264 un 67219010 vai rakstot uz e­pasta adresi pskn@pmlp.gov.lv, vai arī sazinoties ar tuvāko pārvaldes teritoriālo nodaļu.

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls