Domes notikumi, Notikumi

21.08.2019

Finanšu un attīstības jautājumu komitejas sēde

1 1/
  • 1

2019.gada 21.augustā plkst. 15:00 notiks Finanšu un attīstības jautājumu komitejas sēde (Alejas ielā 4, Dagdā, sēžu zālē).

Finanšu komitejas locekļi: A.Trūlis, S.Viškure, V.Stikuts, A.Plotka, J.Kavuns, V.Krūmiņš, R.Azins, R.Nipers, A.Gžibovskis


Sēdes darba kārtība :

 

1. Par grozījumiem pašvaldības noteikumos „Par valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu finansēšanai Dagdas novadā”. /Ziņo I.Jakušonoka/

2. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoļu rezultātiem: /Ziņo A.Gekišs/

  - Daugavpils ielā 8, Dagdā;

  - Ezernieku ielā 1, Andrupenē.

3. Par nekustamā īpašuma “Darbnīcas”, Andzeļu pagastā izsoles rezultātiem. /Ziņo A.Gekišs/

4. Par nekustamo īpašumu izsolēm. /Ziņo A.Gekišs/

5. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu. /Ziņo A.Gekišs/

6. Par Medību koordinācijas komisiju. /Ziņo A.Trūlis/

7. Par līgumu traktortehnikas iegādei SIA “Dagda Trading”. /Ziņo A.Trūlis/

 

Domes priekšsēdētājs
A.Trūlis

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls