Domes notikumi, Notikumi

23.05.2019

Finanšu un attīstības jautājumu komitejas sēde

1 1/
  • 1

2019.gada 23.maijā plkst. 15:00 notiks Finanšu un attīstības jautājumu komitejas sēde (Alejas ielā 4, Dagdā, sēžu zālē).

Finanšu komitejas locekļi: A.Trūlis, S.Viškure, V.Stikuts, A.Plotka, J.Kavuns, V.Krūmiņš, R.Azins, R.Nipers, A.Gžibovskis


Sēdes darba kārtība :


    1. Par pašvaldības 2018.gada finansiālās darbības pārskatu. /Ziņo A.Koļča/
    2. Par mazpulcēnu Goda nominācijas balvu finansēšanu. /Ziņo S.Viškure/
    3. Par daudzdzīvokļu māju Kalna ielā 1 un 3, Asūnē nodošanu apsaimniekošanā. /Ziņo Ž.Aišpure/
    4. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātiem. /Ziņo A.Gekišs/
    5. Par iepirkumu plānu 2019.gadam. /Ziņo A.Gekišs/   
    6. Par nekustamo īpašumu izsoļu rezultātiem. /Ziņo A.Gekišs/
    7. Par nekustamā īpašuma “Gobiņas”, Asūnes pagastā atsavināšanu. /Ziņo A.Gekišs/

 

Domes priekšsēdētājs
A.Trūlis

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls