Izglītības ziņas

07.10.2019

Domāsim par klimata izmaiņām jau šodien!

12 1/
  • 1
  • 2

2019. gada 1. oktobrī Dagdas vidusskolā notika starptautiskā skolēnu konference “Climate Change”. Uz jautājumu, kas ir aktuāls pašlaik daudzās pasaules valstīs, centās atbildēt arī 9.-12.klašu skolēni no Ezernieku vidusskolas, Visaginas Verdenas ģimnāzijas (Lietuva) un Dagdas vidusskolas.

Konferenci atklāja Dagdas vidusskolas  10.-11. klašu skolēnu vokālā ansambļa priekšnesums. Tad  Dagdas vidusskolas angļu valodas skolotāja Larisa Mačukāne runāja par aktuālu problēmu pasaulē: klimata izmaiņām un par to, kāpēc jau šodien cilvēkiem jādomā par nākotni. Savā runā viņa īpaši uzsvēra to,  ka klimata izmaiņas var ietekmēt  pozitīvi, lai globālā sasilšana nebūtu nākamās paaudzes problēma.  Arī skolas direktore Vija Gekiša sveica konferences dalībniekus Dagdas vidusskolā un velēja veiksmīgo  dienu.

Diena patiešām bija jauka. Pēc stiprā, lietus no agra rīta, paradījās saule, un konferences dalībnieki dalījās ar savu redzējumu, kā klimata izmaiņas novēro viņi, ko cilvēce var darīt, lai saglabāt mūsu planētu zaļu. Katra komanda rādīja sagatavotu prezentāciju par klimata izmaiņām savā dzīves vietā.

Atraktīvas videofilmas un jauniešu izteiktie viedokli skaidri nodemonstrēja skolēnu nevienaldzību pret izmaiņām dabā.

Konferences laikā dalībnieki ne tikai kopā stādīja koku, bet uzzināja, kā to var reģistrēt internetā un saņēma citu  lietderīgu informāciju. Skolotāja Larisa Mačukāne ne tikai interesanti stāstīja, bet arī vadīja skolēniem praktiskas aktivitātes tiešsaistē.

Pēc pusdienām skolēni devās pētīt apkārtējo pilsētas vidi. Atbilstoši sagatavotām darbnīcām, ko organizēja un vadīja 9.b  un 11.klašu skolēni, konferences dalībniekiem bija iespēja pētīt ūdens piesārņojumu, atkritumu šķirošanu un gaisa piesārņojumu Dagdas pilsētā un novadā.

Gribas īpašu pateicību izteikt Dagdas domes izpilddirektoram Artjomam Gekišam par sadarbību un iespēju tikties ar skolēniem un parunāt par aktuālo tēmu angļu valodā. Paldies vārdi ir skolas direktores vietniecei audzināšanas darbā Irēnai Maļkevičai par sagādāto koka stādu un Dacei Runei, kura piebiedrojās skolēniem un lietuviešu kolēģiem darbnīcā Priežu kalnā. Konference turpinājās  ar komandu sagatavotām kolāžām, kur skolēni atspoguļoja nozīmīgus vārdus, saistībā ar klimata pārmaiņām.

Pasākuma noslēgumā dalībnieki saņēma sertifikātus par dalību konferencē un dāvanas. Savukārt, skolotāji no Ezernieku vidusskolas un Visaginas ģimnāzijas atzīmēja šī pasākuma nozīmīgumu, pateicās par konferences organizēšanu un gūto pieredzi.

Mēs pateicamies Dagdas vidusskolas administrācijai, 9.-11. kl. skolēniem un viņu vecākiem par atbalstu un palīdzību konferences organizēšanā. Uzskatām, ka Dagdas vidusskolas skolēni un viesi  no Visaginas un Ezerniekiem guva ne tikai zināšanas par vides aizsardzību angļu valodā, bet pilnveidoja savas komunikācijas un sadarbības prasmes ar vienaudžiem no citām skolām, izmantojot angļu valodu.

 

Angļu valodas skolotāji: Larisa Mačukāne un Snežana Smirnova

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls