Ziņas, Izglītības ziņas

07.07.2016

Daugavpils Būvniecības tehnikums svin izlaidumu Dagdā

1 1/
  • 1

Svinīgi izskanot 2015./2016. mācību gadam, 30.jūnijā PIKC “Daugavpils Būvniecības tehnikums” Izglītības programmu īstenošanas vietā “Dagda” notika izlaidums, kurā tika sumināti Ēdināšanas pakalpojumu un Autotransporta nodaļu absolventi.

Šogad valsts atzītu dokumentu par profesionālo vidējo izglītību saņēma 14 jaunieši. Kvalifikācija “Ēdināšanas pakalpojumu speciālists” tika piešķirta 6 audzēkņiem, un 8 audzēkņi ir ieguvuši automehāniķa kvalifikāciju. Savukārt ar Eiropas Savienības Fonda atbalstu Jauniešu garantijas programmas ietvaros 18 izglītojamie saņēma valsts atzītu dokumentu par profesionālās kvalifikācijas “Konditors” iegūšanu.

 

Tehnikuma direktore Ināra Ostrovska uzsvēra, ka šī diena ir svētki ne tikai tehnikumam, bet arī Latvijai, kas saņem strādīgas un radošas darba rokas, kuras mūsu valstij ir ļoti nepieciešamas. Viņa pauda prieku par profesionāli prasmīgiem absolventiem un novēlēja viņiem būt gandarītiem par savu darbu izvēlētajā profesijā.

 

Absolventus sveica grupu audzinātājas Teresa Evstrakhina un Ināra Arcimoviča. Audzēkņi atzinīgi novērtēja savu pedagogu darbu visā mācību periodā, izsakot pateicības vārdus par tehnikumā pavadītajiem gadiem, sniegtajām zināšanām un izturību. Pateicība par lielu ieguldījumu izglītojamo audzināšanā tika izteikta arī audzēkņu vecākiem, jo tieši viņi sniedza neatsveramu atbalstu audzēkņu mācību gaitās.

 

IPĪV “Dagda” izglītības metodiķe Liene Vorobjova atzīmē, ka daudzi jaunieši jau ir izlēmuši, ko darīs pēc tehnikuma pabeigšanas. Vairāki tehnikuma absolventi jau ir atraduši darbu savā specialitātē, kā piemēram, viena no programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” absolventēm pavisam drīz atgriezīsies mācību iestādē nu jau kā darbiniece. Savukārt vairāki programmas “Autotransports” absolventi plāno uzsākt studijas Daugavpils Universitātē ar mērķi kļūt par darba aizsardzības speciālistiem.

 

Pirms diviem gadiem bijusī Viduslatgales profesionālās vidusskolas filiāle Dagdā pēc reorganizācijas pievienojās Daugavpils Būvniecības tehnikumam, un šobrīd veiksmīgi realizē profesionālās izglītības programmas. Dagdas audzēkņi un darbinieki ir pateicīgi, ka mācību iestādi ir izdevies saglabāt, ļaujot audzēkņiem arī turpmāk iegūt profesionālo izglītību tuvāk savai dzīvesvietai.

 

Māra Some

PIKC “Daugavpils Būvniecības tehnikums”
Sabiedrisko attiecību speciāliste

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls