Izglītības ziņas

07.02.2019

Dagdas novada skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference

123 1/
  • 1
  • 2
  • 3

Š.g. 6.februārī Dagdas vidusskolas un Ezernieku vidusskolas jaunie pētnieki pulcējās uz zinātniski pētniecisko darbu konferenci.

Līdz konferencei izglītojamie padziļināti pētīja kādu no sev interesējošajām nozarēm un tematiem, tādā veidā attīstot savas pētnieciskās prasmes, spēju atrast, atlasīt, apkopot un analizēt informāciju, kā arī veikt praktisku pētījumu. Vienlaikus audzēkņi attīstīja ne tikai analītisko pieeju, bet arī kritiskās domāšanas un uzstāšanās prasmes. Darbu aizstāvēšana notika divās sekcijās.

Paldies par ieguldīto darbu skolēniem,darbu vadītājiem un recenzentiem! Paldies Dagdas un Ezernieku vidusskolu direktora vietniecēm Diānai Stikutei un Bronislavai Andžānei par rūpīgu darbu lejupielādi datu bāzē!

12 skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi izvirzīti nākamajam līmenim – reģionālajai konferencei, vēlam skolēniem veiksmi!

 

Dagdas novada IKSN vadītāja: M.Micķeviča


<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls