Izglītības ziņas

13.03.2019

DAGDAS NOVADA SKOLĒNI PIEDALĪJĀS LATGALES REĢIONA SKOLĒNU ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBU KONFERENCĒ

1 1/
  • 1

2019. gada 8. martā Daugavpils Universitātē jau devīto reizi notika Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konference. No 42 Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestādēm konkursam tika iesniegts 250 Latgales reģiona skolēnu 201 zinātniskās pētniecības darbs šādās zinātnes nozaru grupās –  dabaszinātnēs; lauksaimniecības, meža un veterinārajās zinātnēs; sociālajās zinātnēs; inženierzinātnēs un tehnoloģijās; medicīnā un veselības zinātnēs; humanitārajās un mākslas zinātnēs. Ezernieku  vidusskolas  skolēni: Veronika Ostrovska (sk.Aina  Zariņa)  ieguva  3.pakāpes  diplomu,    Jūlija Mošaka(sk.Broņislava  Andzāne)   ieguva  1.pakāpes  diplomu ,  Violeta Milaševica(sk.Lidija  Kudrjavceva)   pateicību  par  dalību.

Dagdas  vidusskolas skolēni: Elīna Staģe (sk.Ausma  Grizāne) ,Raitis Ižiks (sk.Anna  Krilova), Daniela Čapķeviča (sk.Anna  Krilova) ieguva  3.pakāpes  diplomu, Sabīne  Čumika (sk.Marija  Micķeviča)   ieguva  2.pakāpes  diplomu, Armands  Rutka (sk. Marija  Micķeviča) )   pateicību  par  dalību.

Labākie zinātniskās pētniecības darbi katrā zinātnes nozaru grupā tiks izvirzīti aizstāvēšanai Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferencē, kas norisināsies Rīgā šī gada 12 .– 13 . aprīlī.

Pēc konferences skolēni atzina, ka, neskatoties uz to, ka pirms uzstāšanās bija satraukums, pēc darbu aizstāvēšanas – prieks un vilšanās , gandarījums, lepnums par padarīto un uzvara pār sevi.  

Dagdas   novada  IKSN  vadītāja     M.Micķeviča

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls