Jauniešu ziņas, Ziņas

05.07.2018

Dabas vērtību apzināšana un cieņpilnas attieksmes veidošana Latvijas austrumu pierobežas jauniešu lokā

123456 1/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

LVAF projekta “Dabas vērtību apzināšana un cieņpilnas attieksmes veidošana Latvijas austrumu pierobežas jauniešu lokā” noslēguma pasākums VIKC “Ķepa”

LVAF projekta “Dabas vērtību apzināšana un cieņpilnas attieksmes veidošana Latvijas austrumu pierobežas jauniešu lokā” ietvaros, š.g. 28.jūnijā,Vides izglītības un kultūras centrā “Ķepa” norisinājās projekta noslēguma pasākums uz kuru ieradās 80 jaunieši. Lai veicinātu jauniešu savstarpējo sadarbību un saliedētu grupu darbiem, pasākuma sākumā visi dalībnieki iesaistījās daudzveidīgajās āra spēlēs. Visiecienītākās bija volejbola spēle un āra spēle “Cirks”. Jauniešiem saistošas bija arī nodarbības par dabas daudzveidības tēmu, kuras vadīja vides ģide Danuta Kiopa. Nodarbību sākumā jaunieši iepazinās ar D. Kiopas prezentēto teorētisko materiālu, bet pēc prezentācijas un diskusijām visi dalībnieki tika sadalīti 4 grupās un devās darboties dabā. Jaunieši aktīvi darbojās grupās, un bija jūtams, ka viņu starpā tika atrasta kopīga valoda. Profesionāļu vadībā jaunieši ātri iejutās pētnieku lomā un ar interesi pētīja kokus, ūdeņus, gravas un lauces. Pētījuma rezultātus katrs dalībnieks ierakstīja savā darba lapā. Pēc pētnieciskā darba veikšanas katra grupa apkopoja sava paveiktā darba rezultātus, kā arī tos prezentēja citām grupām. Ekspedīcijā iegūtie materiāli tika  nodoti VIKC “Ķepa”. Tuvojoties vakaram, tika organizēta eko - retro diskotēka 30.- 80. gadu stilā. Katras jauniešu biedrības/ centra pārstāvji bija sagatavojuši neparastus, interesantus priekšnesumus: modes skates, dziesmas ģitāras pavadījumā, dejas, spēles u.tml. radošās aktivitātes. Šīs diskotēkas ”rozīnīte” bija skaņuplašu atskaņotājs, kuram tomēr bija vajadzīgs elektrības pieslēgums, taču tas ļāva jauniešiem kārtīgi izdejoties un izjust daudzus 70.-90.gadu mūzikas ritmus. Pasākuma noslēgumā jaunieši tika sadalīti grupās, lai izvērtētu savu dalību projektā. Pēc jauniešu atziņām varēja secināt, ka, kopumā vērtējot, viņiem bija interesanti darboties visās aktivitātēs. Dalība projektā tik tiešām mudināja jauniešus novērtēt Latgales dabas vērtības, kā arī rosināja vēl vairāk aizdomāties par saudzējošu attieksmi pret dabu.

            Visu dalībnieku vārdā vēlētos pateikt sirsnīgu paldies VIKC “Ķepa” vadītājai R. Stepiņai par silto uzņemšanu, pavārēm- R.Škrabai un E.Pontagai- par ļoti garšīgām brokastīm, pusdienām, launagu un vakariņām! Liels paldies jauniešu biedrību un centru vadītājiem par jauko kopā būšanu projekta īstenošanas laikā! Paldies Dagdas novada pašvaldībai un pagastu pārvaldēm par transporta nodrošināšanu!

 

Projekta dalībniece Rita Šukele

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls