Ziņas

11.09.2018

CSP vizualizējusi iedzīvotāju migrācijas plūsmas Latvijas teritorijā

1 1/
  • 1

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) izveidojusi interaktīvu tīmekļa rīku par Latvijas iedzīvotāju iekšzemes migrāciju, kurā var skatīt iedzīvotāju pārvietošanos Latvijas robežās kopš 2000. gada.

Dati Latvijas kartē skatāmi par statistiskajiem reģioniem, novadiem, pagastiem un pilsētām. Kartē var pārslēgt  migrācijas  plūsmu  virzienu  (aizbraukuši, atbraukuši) un mainīt laika periodu (2000.–2018., 2011.–2018.  un  2017.–2018. g.),  var  atlasīt  TOP 5, 10 vai 30 teritorijas vai visas teritorijas punktu diagrammu kartes gadījumā, uz kurām aizbraukuši izvēlētās teritorijas iemītnieki vai no kurām izvēlētajā teritorijā iedzīvotāji ieradušies.


Tā, piemēram, vislielākais iedzīvotāju skaita relatīvais samazinājums 2000.–2018. gadā bijis Kupravas un Ķepovas pagastā – 60%. No Kupravas pagasta citās teritorijās Latvijā 2018. gadā dzīvo 218  iedzīvotāji (Balvos – 63, Rīgā – 53, Viļakā – 14), bet ārzemēs – 133. Tikai 55 iedzīvotāji, kuri 2000. gadā dzīvoja citur, par savu dzīvesvietu 2018.gadā izvēlējušies Kupravas pagastu. No Ķepovas pagasta citās teritorijās Latvijā 2018.gadā dzīvo 142 iedzīvotāji (Rīgā – 34, Krāslavā – 29, Dagdā – 22), bet ārzemēs – 19. Tikai 13 iedzīvotāji, kuri 2000.gadā dzīvoja citur Latvijā, par savu dzīvesvietu 2018. gadā izvēlējušies Ķepovas pagastu.

Mārupes  novadā  2000.–2018. gadā  iedzīvotāju skaits ir divkāršojies (pieaugums par 115%). 45% šodienas mārupiešu 2000.gadā dzīvoja citā Latvijas vietā, visvairāk Rīgā – 5256 iedzīvotāji. Savukārt no Daugavpils gados vecāki cilvēki pārcēlušies dzīvot uz tuvējiem pagastiem.


Migrācijas plūsmas var skatīt tīmekļa vietnē https://migracija.csb.gov.lv.

Rīkā  attēloti  eksperimentālās  statistikas  dati  par Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju migrāciju, salīdzinot iedzīvotāju faktiskās dzīvesvietas izmaiņas starp diviem datumiem (tautas skaitīšanas dati par 2000.un  2011.gadu,  CSP  iedzīvotāju  skaita  novērtējums – par 2017. un 2018. gadu).

 

Rīks izveidots Eiropas Komisijas atbalstītā granta projekta Teritoriālās statistikas (galvenokārt pilsētas) iegūšana ietvaros.

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls