Ziņas, Domes ziņas

22.01.2018

Cienījamie, Latvijas neatkarības aizstāvēšanas barikāžu dalībnieki!

1 1/
  • 1

Janvārī Latvija piemin tos, kas zaudēja dzīvības Latvijas neatkarības aizstāvēšanas barikāžu laikā, kā arī atceras visus barikāžu dalībniekus, kas sargāja valsts neatkarību. Kopš varonības un pašaizliedzības pilnajām dienām pagājuši jau 27 gadi. Toreiz galvenais jautājums bija – cik vērta mums ir brīvība, un atbilde bija jāsniedz tūlīt, jo bruņotu draudu priekšā katra sekunde bija izšķiroša. 1991.gada barikāžu dalībnieki brauca aizstāvēt Latviju uz Rīgu praktiski no visiem mūsu valsts novadiem, arī no Dagdas novada.

Šodien barikāžu dalībnieku kopas biežāk vai retāk sanāk kopā, lai atcerētos gan to laiku, gan cilvēkus, ar kuriem būts kopā, briesmām un nāves draudiem reāli pastāvot. Dagdas novada izglītības iestādes klases stundas janvārī velta barikāžu laika atcerei, jaunieši tiekas ar barikāžu dalībniekiem, skatās dokumentālās filmas un iekurina simboliskus piemiņas ugunskurus.

 

Dagdas novada pašvaldība novērtē katra barikāžu dalībnieka ieguldījumu valsts brīvības nosargāšanā un vēlas apzināt visus novada cilvēkus, kuri piedalījās barikādēs. 2017.gada 21.decembra domes sēdē ir pieņemti pašvaldības saistošie noteikumi „Par vienreizējiem pabalstiem Dagdas novadā”, kuros paredzēts atbalsts  barikāžu dalībniekiem. Uz atbalstu var pretendēt personas, kuras ir saņēmušas 1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi vai Pateicības rakstu par dalību barikādēs 1991.gada janvārī un augustā, kuru tai pasniegusi barikāžu dalībnieku piemiņas zīmes valde vai 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrības izveidota apbalvošanas komisija.

 

2018.gada 1.janvārī stājās spēkā likums „Par 1991.gada barikāžu dalībnieka statusu”. Likumā uzdots Ministru kabinetam izstrādāt un apstiprināt noteikumus par apliecību izsniegšanu un reģistrācijas kārtību.

 

Lai saņemtu papildus informāciju par barikāžu dalībnieka statusa iegūšanu un iespēju saņemt Dagdas novada pašvaldības pabalstu, lūdzam, griezties Dagdas novada sociālajā dienestā - Dagdā vai pie sociālajiem darbiniekiem Dagdas novada pagastos.

 

Barikāžu laiks vēsturē ir palicis kā cilvēku savstarpējās sapratnes un mīlestības laiks, kura gara stiprums, ticība savai valstij bija  patiesi nepārvarams spēks, kuru pretiniekam nebija iespējas uzveikt. Tas ir vispatiesākais apliecinājums tam, ko ikviens un tauta kopumā var izdarīt savas tēvzemes labā!

 

Inese Plesņa

IKSN kultūras metodiķe

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls