Izglītības ziņas

13.03.2019

Ceļā uz mūsdienīgu izglītību

123 1/
  • 1
  • 2
  • 3

 Tradicionāli  pavasara   brīvdienās   pedagogi  izglītojas: apmeklē  kursus   un  konferences.  Šogad  9.starpnovadu  pedagoģisko  lasījumu  konference  notika  Ludzas pilsētas  ģimnāzijā, kur  pulcējās  ap  150  skolotājiem  no 7  novadiem.  Lai kādas pārmaiņas piedzīvotu izglītības sistēma, vienmēr būs aktuāls jautājums par efektīvu skolu, skolas darba kultūru un  mūsdienīgu izglītību. Skolēni ir klasē tagad un šodien. Viņus nevar kaut kur iekonservēt un turpināt mācīt tikai tad, kad viss izglītības sistēmā būs lieliski sakārtots. Konferences  laikā  pedagogi  dalījās savā  pozitīvajā pieredzē. Vienlīdz  tika  akcentēts ,ka svarīgi saglabāt līdzsvaru starp jau pārbaudītām pieejām, kuras labi strādā attiecīgajā kontekstā, un  meklēt  risinājumu  pavisam jaunām atziņām un metodēm. Lūk  ,dažas atziņas:

*Skolēniem un skolotājiem ir jāsadarbojas un idejas jārealizē kopā, jo viens no otra mācās. Tas, kas ir vērtīgs, ir jāizsecina kopā.

* Viennozīmīgi   skolotājam  nebaidīties izkāpt no savas komforta zonas, radot netradicionālus uzdevumus, kas balstīti uz ikdienas pieredzēm.

No  Dagdas  vidusskolas  konferencē  ar  pedagoģiskajiem  lasījumiem  piedalījās: Lidija  Kartenko  (tēma : Integrēta pieeja mācību procesā ),Larisa  Mačukāne (tēma- Teaching with EF classes ),Marija  Micķeviča  (tēma-Radošums svešvalodu stundās) .

Konferences  otrajā  daļā  notika   meistarklases (novadmācība , origami,mūsdienīgas  mācību  stundas  organizācija).

Sirsnīgs  paldies  par  augsto konferences   organizācijas  kultūru   Ludzas  pilsētas  ģimnāzijas  direktorei ,personīgi  Dzidrai  Dukštai  un  viņas  komandai!

Dagdas  vidusskolas  skolotāja   M.Micķeviča

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls