Domes ziņas, Paziņojumi, Vakances ziņas

26.04.2017

Bibliotēkas vadītāja vakance Ezerniekos

1 1/
 • 1

Ezernieku pagasta pārvalde aicina darbā bibliotēkas vadītāju uz nenoteiktu laiku.


Prasības pretendentam:

 1. Augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā; tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā vai ir uzsāktas mācības par bibliotekāru.
 2. Labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, Internet Explorer, prasme strādāt ar valsts nozīmes un citu bibliotēku kopkatalogiem, tai skaitā BIS ALISE).
 3. Spēja plānot un organizēt savu darbu.
 4. Valsts valodas prasme atbilstoši augstākās pakāpes prasībām.


Amata pienākumi:

 1. Plānot un organizēt bibliotēkas darbu, izstrādāt bibliotēkas attīstības stratēģiju;
 2. Plānot, organizēt un īstenot bibliotēkas publiskos pasākumus un norises dažāda vecuma un interešu grupām;
 3. Iesaistīties projektos, kas saistīti ar bibliotēku pakalpojumiem;
 4. Pārzināt krājuma komplektēšanas avotus, komplektēt bibliotēkas krājumus;
 5. Sistematizēt, klasificēt un katoliģizēt iespieddarbus un citus informācijas dokumentus;
 6. Pārvaldīt un uzturēt savas bibliotēkas informācijas sistēmu – katalogu;
 7. Sniegt informācijas pakalpojumus uz vietas bibliotēkā, tiešsaistē un attālināti, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
 8. Pārzināt literatūras krājumus, organizēt lasīšanas veicināšanas pasākumus;
 9. Konsultēt bibliotēkas lietotājus par bibliotēkā pieejamiem resursiem un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu.


Mēs piedāvājam:

 1. Atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 2. Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

 

Pieteikumu, CV un motivācijas vēstuli iesūtīt/iesniegt Dagdas novada pašvaldības Ezernieku pagasta pārvaldē līdz 2017.gada 1.jūnijam (ieskaitot), e-pasts: ezernieki@dagda.lv

Papildus informācija pa tālr. 65681483; 26565249

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls