Ziņas

29.11.2018

Baltkrievu dziesmas godināšanas svētki "AKOLICAI - 5"

12 1/
  • 1
  • 2

2018.gada 8.jūnija Dagdas baltkrievu biedrība “Verbica” parakstīja līgumu par Latgales NVO programmas projekta “Baltkrievu dziesmas godināšanas svētki” īstenošanu. Par godu ansambļa “Akolica” 5 gadu jubilejai biedrība apņēmās izveidot videoklipu kādai populārai baltkrievu dziesmai ansambļa izpildījumā.

Projekta mērķis bija veicināt baltkrievu tautas identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu, atbalstot  baltkrievu vokālā ansambļa radošo darbību un popularizējot baltkrievu dziesmu.

Aptaujājot biedrības biedrus un atbalstītājus, kuri labi pārzina ansambļa “Akolica” repertuāru, tika pieņemts lēmums veidot videoklipu baltkrievu tautasdziesmai “Ехаў Ясь на кані” (tulk. Brauca Jasj uz zirga). Dziesmas ieraksts veikts Kaspara Maka ierakstu studijā, video montāžu izveidoja Ilmārs Bērziņš. Biedrības un ansambļa ieceri atbalstīja vietējais zemnieks Jānis Ruskulis ar zirgu Gerojs.

Rezultātā 2018.gada 24.novembrī Dagdas Kultūras centrā notika baltkrievu ansambļa “Akolica” pirmā videoklipa prezentācija. Izskanēja Baltkrievu dziesmas godināšanas svētki un ansambļa piecu gadu jubileja. Lai kuplinātu svētku programmu, bija aicināti baltkrievu amatiermākslas kolektīvi no Ludzas un Daugavpils, kā arī vietējie Dagdas novada kolektīvi kā pamatnācijas kultūras tradīciju nesēji un labi draugi baltkrievu biedrībai. Svētki izdevās!

Projekta rezultātam ir izteikta ilgtspēja, jo videoklips ir kļuvis populārs sociālajos tīklos. Tas ir ievietots Facebook.com un ok.ru privātajos kontos. Skatījumu skaits ir vairāki tūkstoši reižu.  Sociālie tīkli mūsdienās kļuvuši par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu lielākajai daļai sociāli un ekonomiski aktīvo iedzīvotāju. Atliek tikai uzrunāt – prezentēt sevi, lai piesaistītu cilvēku uzmanību.

Dziesmas videoklips pieejams arī pašvaldības mājas lapā http://www.dagda.lv/otherpages/visas-zinas/browse/2/backto/89/article/baltkrievu-ansamblim-akolica-tapis-videoklips.html.

Projekts tika īstenots ar LR Kultūras ministrijas un biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” finansiālu atbalstu.

 

Informāciju sagatavoja:

Projekta vadītāja

Inese Plesņa


Pasākuma galerija


 

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls