Domes ziņas, Ziņas

10.01.2020

Ārkārtas domes sēdes lēmumi

1 1/
  • 1

10. janvārī notika ārkārtas Dagdas novada domes sēde

Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” atcelšanu, nolēma noteikt 1 (vienu) parakstu vākšanas vietu Dagdas novadā: Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas nov., LV-5674.

Nolēma piedalīties biedrības “Krāslavas rajona partnerība” izsludinātajos projektu konkursos:

-  rīcībā 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” un iesniegt projekta pieteikumu “Apgaismojuma izveide Dagdas novada Ozoliņu ciemā”  ar kopējam izmaksām 23682.64 EUR, t.sk. kopējas attiecināmās izmaksas 23682.64 EUR;

- rīcībā 2.1. “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” un iesniegt projekta pieteikumu “Pirmais solis uz viedo pilsētu Dagdā”  ar kopējam izmaksām EUR 8000.00 EUR, t.sk. kopējas attiecināmās izmaksas 8000.00 EUR;

- rīcībā 2.2. “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” un iesniegt projekta pieteikumu „Viedās bibliotēkas ierīkošana Dagdas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā” ar kopējām izmaksām 10000.00 EUR, t.sk. kopējās attiecināmās izmaksas 10000.00 EUR;

- rīcībā 2.1. “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” un iesniegt projekta pieteikumu „Logu nomaiņa Andzeļu jauniešu centrā” ar kopējām izmaksām 6000.00 EUR, t.sk. kopējās attiecināmās izmaksas 6000.00 EUR.

Nolēma atbalstīt Latgales vēstniecības GORS organizēto Latgaliešu kultūras Gada balvas „Boņuks 2019” pasniegšanas ceremonijas norisi ar pašvaldības līdzfinansējumu  250 EUR.

Nolēma atbalstīt biedrības “Asmu Latgalīts” Latgales Gada balvas pasniegšanas ceremonijas norisi ar pašvaldības līdzfinansējumu 200,- EUR.

 

Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierakstu varēs iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes protokoli.

 

Informāciju sagatavoja:

Sanita Karpoviča

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls