Kultūras ziņas

16.11.2020

Ar mīlestību Latvijai un cilvēkiem!

123 1/
  • 1
  • 2
  • 3

Cilvēki ir mūsu valsts galvenā bagātība! Mūsu novadā un mūsu pagastā iedzīvotāju godināšana ir kļuvusi par tradīciju.

Pateicoties Dagdas novada domes un Dagdas novada Kultūras centra atbalstam, arī šogad notika 2020.gada Svariņu pagasta gaviļnieku godināšana.

Tautas namā Patriotiskajā istabā Svariņu pagasta pārvaldnieks Jānis Andžāns svinīgi apsveica ikkatru gaviļnieku individuāli un pasniedza dāvanas un ziedus.

Nominācijā "Pagasta jaundzimušie bērni" sveicienus saņēma Denisa Kornilova ģimene ar dēla Iļjas piedzimšanu.

Nominācijā "Pagasta pirmklasnieki" šogad nebija neviena skolēna.

Nominācijā "Pagasta pilngadīgie" apsveicām divas jaunietes: Džesiku Ružu un Eleonoru Mileiku.

Nominācijai "Svariņu pagasta jubilāri" pieteicās: Bronislava Gerlinga un Zigurds Blūms, kuri šogad nosvinēja 85.g. jubileju, un Vincents Bričs, 75.gadu jubilārs.

Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 102.gadadienai pārvaldnieks pasniedza Atzinības rakstus Aušanas darbnīcas audējām: Romualdai Indrānei, Viktorijai Lubgānei, Innai Matvejevai, Ritai Ružai.

Atzinības rakstus "Par nozīmīgu ieguldījumu aušanas tradīciju saglabāšanā un Dagdas novada nemateriālā kultūras mantojuma popularizēšanā, sveicot Svariņu aušanas darbnīcas 10 gadu jubilejā" parakstīja Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis.

Paldies visiem gaviļniekiem par sapratni, par ierašanos noteiktajā laikā un visu drošības noteikumu ievērošanu!

 

Erna Šļahota,

Svariņu Tautas nama kultūras pasākumu organizatore

 

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls