Ziņas

20.11.2020

Apbalvoti Dagdas novada “Gada cilvēks 2020” laureāti

12345678910 1/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Latvijas Republikas proklamēšanas 102.gadadienā tika apbalvoti septiņi novada labākie darba veicēji. Šogad sveikšana notika savādākā formātā nekā iepriekšējos gadus, bet tik un tā svinīgi. Balvas laureātiem pasniedza Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis un priekšsēdētāja vietniece Sandra Viškure.

Laureāti apbalvojumam “Gada cilvēks 2020”:

-          Pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte: Vladislavs Orols

-          Pozitīva novada tēla veidošana: Skaidrīte Pauliņa

-          Ilggadēja un panākumiem bagāta profesionālā darbība (savā amatā, arodā, radošajā darbā utml.): Marija Badūne

-           Ieguldījums izglītības, kultūras, sporta, labdarības, veselības un sociālo jautājumu jomā: Solvita Plivča

-           Ieguldījums novada uzņēmējdarbības, tūrisma un infrastruktūras attīstībā: Aleksandra Juhneviča

-          Radoša, aktīva un patriotiska bērnu un jauniešu iesaistīšana novada attīstībai nozīmīgos pasākumos: Evija Maļkeviča – Grundele

-          Garīgo vērtību atdzimšana un stiprināšana. Sirdscilvēks:  Antoņina Virza

Latgales reģiona uzņēmēju balva 2020 nominācijā "Gada jaunais uzņēmējs" – SIA „Fravia”, valdes loceklis Dorian Monquignon.

Pašvaldības pateicības raksti par dāsno ziedojumu Dagdas vidusskolai:

-          Guntim Pontagam

-          Renātei un Rubenam Lopesiem

 

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls