Izglītības ziņas

16.10.2020

Aktuāla informācija par izglītības procesa organizēšanu

1 1/
  • 1

No 2020. gada 19. oktobra līdz 23. oktobrim 1. – 12. klašu skolēniem ir rudens brīvdienas. Savukārt no 2020. gada 26.oktobra līdz 30.oktobrim izglītības iestādēs pamatizglītības un vidējās izglītības programmu apguve 7.–12. klasē notiks attālināti - to paredz 2020.gada 13.oktobrī, valdībā pieņemtie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 1. – 6. klašu skolēniem mācības notiks klātienē.

Atbilstoši MK noteikumu Nr.360 4.punktam–lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā–ievēro šādus pamatprincipus: informēšana, distancēšanās, higiēna un personas veselības stāvokļa uzraudzība.

Interešu izglītība

No 2020.gada 17.oktobra līdz 2020.gada 6.novembrim interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvē, (izņemot sportā un izglītības iestādēs, kurās vienlaikus ar vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu īsteno arī profesionālās ievirzes izglītības programmu), kā arī amatiermākslas kolektīvi (tai skaitā koris, orķestris, tautas mūzikas ansamblis, deju vai citi tautas mākslas kolektīvi) īsteno izglītības programmas apguves vai mēģinājumu procesu attālināti vai klātienē tikai individuāli.

Izglītības programmas apguves vai mēģinājumu procesu ietvaros nerīko aktivitātes un publiskus un privātus pasākumus (tai skaitā nedodas uz citu pašvaldību administratīvajām teritorijām), kuros piedalās izglītojamie un personas no citas apguves grupas, klases vai kolektīva.

Ja pirmsskolas izglītības iestādes grupiņā vai vispārējās izglītības iestādes vienā klasē vai tās pašas klases grupā paralēli obligātās izglītības procesa nodarbībām tiek īstenota interešu izglītības nodarbība, tad tas ir atļauts.

Izglītības iestādes vadība izvērtē situāciju un apzinās visus iespējamos riskus un drošības pasākumus, ja interešu izglītības nodarbību vada pedagogs, kurš vienlaicīgi strādā ar bērniem vēl citās izglītības iestādēs.

Sportā

No 2020. gada 17. oktobra līdz 6. novembrim organizētiem sporta treniņiem (nodarbībām) jānorisinās ārtelpās, individuāli vai attālināti. Ir aizliegts organizēt sporta pasākumus. Organizējot grupu sporta treniņus ārtelpās, neizmanto ģērbtuves.

Lai mazinātu riskus Covid-19 izplatībai sporta treniņu (nodarbību) laikā, sporta treniņā nepiedalās personas, kuras nav tieši iesaistītas tā organizēšanā un norisē. Šis nosacījums attiecināms uz jebkura veida sporta treniņiem – gan profesionālā, gan amatieru sporta līmenī, kā arī sporta izglītības iestādēs un ārpus tām.

Sporta treniņu organizatoram ir pienākums nodrošināt nepieciešamos piesardzības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai, kā arī stingri kontrolēt - kā sportisti, sporta darbinieki un citas personas ievēro tām noteiktos pienākumus.

Sadarbojoties Izglītības un zinātnes ministrijai, Valsts izglītības satura centram, Veselības ministrijai un Slimību profilakses un kontroles centram, ir izstrādāti Ieteikumi izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (skat. https://izm.gov.lv/images/ieteikumi_piesardz_pas.pdf), kuri attiecināmi arī uz individuālām nodarbībām un izglītības procesa organizēšanu interešu izglītības iestādēs vai organizācijās(piemēram, kultūras nams, studija, NVO), kuras īsteno interešu izglītību (turpmāk –Iestāde).

Būtu vērtīgi, ja mēs skolā un mājās palīdzētu situāciju skaidrot arī bērniem. Tā vieglāk to saprast un pieņemt būs arī mums pašiem, jo ierobežojumu mērķis ir pēc iespējas mazināt slimības izplatību un pasargāt gan sevi, gan apkārtējos!

ATCERIETIES, ka bērni mācās no mums. Mācās mācīties, mācās pieņemt noteikumus, mācās būt atbildīgi un mācās arī attieksmi pret dažādām lietām un notikumiem!

IESKATIES:

 

 

Autors

Izglītības un zinātnes ministrija

 

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls