Domes ziņas, Paziņojumi, Ziņas

30.10.2017

Aicinām pieteikt Dagdas novada Gada cilvēkus

1 1/
  • 1

Līdz 31.oktobrim var pieteikt pretendentus Dagdas novada pašvaldības apbalvojuma “Gada cilvēks 2017” un “Gada kolektīvs 2017” saņemšanai. Apbalvojums tiek piešķirts personām par nozīmīgu ieguldījumu novada labā un tā atpazīstamības veicināšanā.

Kā ik gadu, valsts proklamēšanas gadadienas gaidās pašvaldība vēlas pateikties tiem novada iedzīvotājiem, kuri spējuši ar savu personisko vai profesionālo ieguldījumu izdarīt ko nozīmīgu visa novada vai tā iedzīvotāju labā. 

 

Izvirzīt pretendentus apbalvošanai var domes deputāti, pašvaldības izpilddirektors un nodaļu, struktūrvienību, iestāžu vadītāji, kā arī darba kolektīvi, biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas, zemnieku saimniecības, uzņēmumi, valsts iestādes un iedzīvotāju grupas.

 

Personu individuālos vai kolektīvos sasniegumus var pieteikt sekojošās nominācijās:

  • - Pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte,
  • - Pozitīva novada tēla veidošana,
  • - Ilggadīga un panākumiem bagāta profesionālā darbība (savā amatā, arodā, radošajā darbā utml.),
  • - Ieguldījums izglītības, kultūras, sporta, labdarības, veselības un sociālo jautājumu jomā,
  • - Ieguldījums novada uzņēmējdarbības, tūrisma un infrastruktūras attīstībā,
  • - Radoša, aktīva un patriotiska bērnu un jauniešu iesaistīšana novada attīstībai nozīmīgos pasākumos,
  • - Citi īpašie nopelni.

 

Kolektīviem (iestādes, uzņēmuma, biedrības, mākslinieciskās pašdarbības u.c. kolektīviem) par nozīmīgu ieguldījumu novada labā un tā atpazīstamības veicināšanā augstāk minētajās nominācijās, tiks piešķirts pašvaldības apbalvojums „Gada kolektīvs 2017”.

 

Pieteikumus apbalvojumam var iesniegt līdz 31.oktobrim, nosūtot uz e-pastu: dome@dagda.lv vai iesniedzot Dagdas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Alejas iela 4, Dagda, 1.stāvs) vai pašvaldības sekretārei (Alejas iela 4, Dagda, 2.stāvs).

 

Konkursa nolikums un pieteikuma anketa pieejama Dagdas novada pašvaldības mājaslapā www.dagda.lv / Pašvaldība / Konkursi.

 

Apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā 17.novembrī Dagdas Tautas namā.

 

Informāciju sagatavoja

I.Plesņa

IKSN kultūras metodiķe

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls