Paziņojumi

14.08.2019

AICINĀM LATVIJAS IEDZĪVOTĀJUS PIEDALĪTIES IZSTĀDES ”DZIMTAS GRĀMATA” VEIDOŠANĀ, KAS TIKS ATKLĀTA 2020.GADA JANVĀRĪ!

1 1/
  • 1

Paaudžu paaudzēs Latvijā vērtību nesējs ir bijusi grāmata –
tā ļauj nodot uzkrāto dzīvesziņu bērniem un mazbērniem. Izstāde
rosinās ģimenisko vērtību saglabāšanu Latvijā un radīs interesi
par grāmatu kā par vienu no dzimtas relikvijām. Līdz šī gada 31.
augustam mudinām interesentus iesūtīt savas dzimtas stāstu un
aprakstu par grāmatu, kas ģimenei ir īpaši nozīmīga, kā arī
grāmatas fotogrāfiju. Dzimtas stāstā ir jāmin būtiski fakti un
notikumi, kurus dalībnieks vēlas izstāstīt plašākai sabiedrībai.
Savukārt, grāmatas aprakstā jāpamato, kāpēc tieši šī grāmata
tiek pieteikta konkursam un kāda ir tās nozīme dzimtas dzīvē. Tā
var būt sena Bībele, pārmantota no paaudzes paaudzē, romāns, kas
kopīgā lasīšanas priekā vienojis vairākus ģimenes locekļus, vai
pavisam nesen izdota pasaku grāmata – literatūras darba formāts,
valoda un izdošanas gads nav svarīgi. Izstādes konkursa nolikums ar
detalizētiem pieteikšanās noteikumiem: https://ej.uz/dzimtasgramata

Astoņi iedvesmojošākie Latvijas ģimeņu stāsti un grāmatas kļūs
par daļu no izstādes, kas tiks prezentēta Rīgā, Liepājā un
Rēzeknē.

Projekts “Bibliotēka” ir latviešu literatūras mecenāta
“Baltic International Bank” iniciēts sociāls projekts ar mērķi
veicināt lasīšanu, rakstniecību un ģimenes tradīcijas Latvijā.

Pielikumā atradīsiet vairāk informācijas par konkursa noteikumiem
un norisi.


<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls