Izglītības ziņas

06.12.2018

Advente Asūnes sākumskolā

12 1/
  • 1
  • 2

Advente ir laiks, kad cilvēki sāk ilgoties miera. Apkārt tik garajās stundās valdošā tumsa liek sapņot par sauli un gaismu, un, cerībā uz to, atmodina sirdis labajam. Labiem vārdiem, labiem darbiem, cēlai rīcībai. Ļaudis arvien vairāk tiecas būt mājās, pie savējiem, vēloties iepriecināt, sasildīt un vienkārši būt kopā.

Tu vari būt sākumskolas skolēns vai spurains pusaudzis, darbīga mamma vai gudrs, nopietns skolotājs, Ziemsvētku gaidīšanas laikā ir mazliet jāpieklust. Ir jāpieklust, lai dzirdētu, kā sniegpārslas krīt, lai sajustu, kā daba sastingusi, mazliet savādi, gandrīz nedzirdami san. Ir jāpieklust, lai citu cilvēku sev līdzās sadzirdētu. Un varbūt blakus ir kāds, kuram sāp. Kāds, kuram laba vārda pietrūkst, kāds, kuram šķiet, ka apkārt viss ir svešs, kāds, kuram šķiet, ka viņš neiederas, nespēj, neprot, vai viņam nav iespēju kaut ko mainīt.

3.decembrī skolā pirmo svecīti par mieru mūsu sirdīs iededzināja pēc vecas tradīcijas Asūnes katoļu baznīcas prāvests Pāvels Turonoks.

Skolas zālē iededzināt sveces ticībai , mīlestībai skolēni nāks 10. un 17.decembrī. 21.decembrī skolā būs Ziemassvētku pasākums. Ikviens no skolēniem iededzinās svecīti cerībai savā ģimenē 23.decembrī.

Lai mums visiem gaišs un cerību pilns Adventes laiks.


Skolas direktore Z.Gražule

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls