Ziņas

10.06.2022

40 Latgales vidusskolu absolventiem tiks pasniegti Latgales plānošanas reģiona pateicības raksti

1 1/
  • 1

Latvijas skolās sācies izlaidumu laiks, laiks, kad absolventi saņem ziedus, atestātus, uzslavas vārdus kā arī pateicības un atzinības rakstus.

Latgales plānošanas reģiona (LPR) pateicības rakstu pasniegšana sekmīgākajiem, aktīvākajiem Latgales vidusskolu absolventiem nu jau ir tradīcija. Arī šogad, sadarbībā ar Latgales pašvaldībām, LPR pateicības raksti tiks pasniegti 40 Latgales vidusskolu absolventiem.

Kā atzīst Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs S. Maksimovs“Esam lepni par ikkatru Latgales jaunieti, taču īpaši vēlamies uzslavēt tos jauniešus, kas ar savu degsmi, centību, augsto pienākuma apziņu un mērķtiecību ir spodrinājuši ne tikai savu un savas skolas vārdu, bet arī Latgales kopumā. Katrs labais darbs ko paveicam sevis, ģimenes, draugu, kaimiņu labā stiprina mūsu piederību šai zemei, tautai un valstij! “

LPR Attīstības padomes priekšsēdētājs Sergens Maksinovs un LPR administrācijas vadītāja Iveta Maļina- Tabūne, novērtējot jauniešu ieguldīto darbu un laiku, lai piedalīties dažādos pasākumos un ar to popularizētu Latgaliizteikuši pateicību 51 reģiona profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu un ģimnāziju absolventiem.

Pateicības raksti jauniešiem visās Latgales pašvaldībās tiks pasniegti:

AUGŠDAUGAVAS  NOVADĀ

Vaboles vidusskolas absolventam   Mārtiņam Bruņeniekam
Zemgales vidusskolas absolventei Anastasijai Kuprijanovai
Sventes vidusskolas absolventei Vijai Ciršai
Špoģu vidusskolas absolventei Mārītei Vavilovai
Špoģu vidusskolas absolventei Jūlijai Putānei
Ilūkstes Raiņa vidusskolas absolventam Emīlam Linardam
Ilūkstes Raiņa vidusskolas absolventei Vitai Ivanovai

BALVU NOVADĀ

Viļakas Valsts ģimnāzijas absolventei Egijai Kokorevičai
Viļakas Valsts ģimnāzijas absolventei Katrīnai Ostrovskai 
Balvu Valsts ģimnāzijas absolventei Ancei Salmanei
Rugāju vidusskolas absolventei Laumai Seņkai
Rugāju vidusskolas absolventei Ditai Stivriņai
Baltinavas vidusskolas absolventei Renātei Ločmelei
Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolas absolventei Ievai Amandai Mednei
Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolas absolventei Līvai Circenei

DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTĀ

Daugavpils valstspilsētas 12. vidusskolas absolventam Danielam Daņilovam
Daugavpils valstspilsētas 13. vidusskolas absolventei Anastasijai Paškevičai
Daugavpils valstspilsētas 13. vidusskolas absolventei Ērikai Plopai
Daugavpils valstspilsētas 3. vidusskolas absolventam Evanam Griškjānam
Daugavpils valstspilsētas Tehnoloģiju vidusskolas – liceja absolventei Jeļizavetai Sivačovai
Daugavpils valstspilsētas J. Pilsudska Daugvapils poļu valsts ģimnāzijas absolventei Boženai Rakickai

KRĀSLAVAS  NOVADĀ

Krāslavas ģimnāzijas absolventam Viesturam Andžānam
Krāslavas ģimnāzijas absolventei Evelīnai Kristai Sitnikai
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas absolventam Igoram Sorogovecam
Dagdas vidusskolas absolventei Jūlijai Smoļaninovai
Ezernieku vidusskolas absolventam Danilam Sinicinam
Ezernieku vidusskolas absolventei Viktorijai Jakušenokai

LĪVĀNU  NOVADĀ

Līvānu 1.vidusskolas absolventam Viesturam Lūsim
Līvānu 1.vidusskolas absolventei Gintai Ručevskai
Līvānu 1.vidusskolas absolventei Valērijai Mironovai
Līvānu 1.vidusskolas absolventei Agitai Iesalniecei
Līvānu 2.vidusskolas absolventei Ksenijai Pavlovai
Rudzātu vidusskolas absolventei Gitai Strazdiņai

LUDZAS  NOVADĀ

Ciblas vidusskolas absolventei Vladai Seimuškinai
Kārsavas vidusskolas absolventei Viktorijai Krišānei
Ludzas pilsētas vidusskolas absolventei  Ievai Tuminskai
Ludzas 2. vidusskolas absolventei Katarīnai Sļadzei
Zilupes vidusskolas absolventei Lindai Marčenokai

PREIĻU NOVADĀ

Riebiņu vidusskolas absolventei Laurai Jermolovičai
Aglonas vidusskolas absolventei Lailai Repeļei
Aglonas vidusskolas absolventei Lāsmai Repeļei
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas absolventam Daināram Ķemzānam
Preiļu 2.vidusskolas absolventam Vjačeslavam Krupinam
Vārkavasa vidusskolas absolventei Dacei Plivdai

RĒZEKNES NOVADĀ

Nautrēnu vidusskolas absolventei Sofijai Sjakstei
Maltas vidusskolas absolventei Maijai Livdānei
Tiskādu vidusskolas absolventei Nadeždai Verjovkinai
Viļānu vidusskolas absolventei Simonai Prikulei
Dricānu vidusskolas absolventam Ilvaram Razgalim
Maltas vidusskolas absolventam Dāvim Lozdam
Maltas vidusskolas absolventam Edvardam Štekelam

RĒZEKNES VALSTSPILSĒTĀ

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas absolventam Hubertam Zimackim
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas absolventam Jurim Siliņam
Rēzeknes 5. vidusskolas absolventam Sandim Buldurim
Rezeknes valts poļu ģimnāzijas absolventei Evelīnai Geikinai

Oskars Zuģickis, Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists, t.: 65423801

<- Atpakaļ uz: Krāslavas novada Dagdas portāls