Izglītības ziņas

09.06.2022

2022.gada aktivitātes Andrupenes pamatskolā

123456 1/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Andrupenes pamatskolas bērni, tāpat kā citu skolu audzēkņi, bija noilgojušies pēc svētkiem, kopā būšanas un jautrības. Tādēļ Meteņi skolā bija gaidīti tradicionālie svētki. Ziema tika pavadīta gan veidojot sniega skulptūras, gan griežoties karuselī, gan metot sniega pikas mērķī, gan ar citām aktivitātēm.

Ēnu dienā aktīvi savas nākotnes profesijas pārstāvjus devās ēnot 7., 8. un 9. klašu skolēni. Visi izjuta lielu gandarījumu par 6. aprīlī piedzīvoto. Tas izpaudās prezentācijās un desmitos klasesbiedriem uzdotajos jautājumos un stāstos par pieredzēto.

Lieldienās muzeja Latgales lauku sētā bija gan folkloras kopas “Saiveņa” dziesmas, gan olu ripināšana, gan veiklības sacensības un rotaļas.

22.aprīļa Olimpiskā diena arī sagādāja daudz pozitīvu emociju un 2. vietu skolu sacensībā.

Lielā talka bija dzīvžogu un košumkrūmu, puķudobju un zālienu sakopšanas laiks.

3. maijā atzīmējām Latvijas neatkarības atjaunošanas dienu. Skanēja valsts himna, dzejoļi un tika baudīta tēja ar rupjmaizi, medu un ievārījumu.

6.maijā Ģimenes dienas koncerts un darbu izstāde bija vecāku kupli apmeklēts.

Folkloras kopa “Saiveņa” rādīja savu māku Ziemeļvidzemes folkloras saietā Ludzā. Prieks par diždziedātāju Sabīni, arī Karīnas, Milānas, Samantas un Arīnas neatlaidību, apgūstot instrumentu spēli. Ziemeļlatgales mērogā tradicionālās muzicēšanas konkursā ”Klaberjakte” meitenes ieguva 2. pakāpi un titulu Lielās muzikantes.

Iniciatīvas “Skolas soma” 5.-9. klašu skolēni 18. maijā apmeklēja Preiļu Metālmākslas galeriju un Līvānu stikla un amatniecības centru, bet 19. maijā 1.3.klašu bērni devās uz namdaru darbnīcu Garkalnē.

Par izciliem panākumiem makulatūras vākšanā 27. maijā notika AS “Latvijas meži” sponsorētais lielais ceļojums uz Tērvetes dabas parku.

Pēdējais zvans Andrupenes skolā devītklasniekiem noskanēja 31. maijā. Pirmklasnieki aizveda absolventus uz pēdējo stundu, bet astotklasnieki parūpējās par atjautīgiem pārbaudījumiem.

17. jūnijā notiks pēdējais mācību gada svinīgais pasākums izlaidums.

Pateicoties skolēnu un skolotāju darbam, ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 18.3.2.2./1/001 un ESF projekta 83.4.0/16/1/001 atbalstam skolēni sekmīgi pabeiguši mācību gadu.

Klātienes mācībās un pasākumos pamazām tiek atgūtas komunikācijas iemaņas, uzvedības noteikumi sabiedriskās vietās, uzstāšanās prasmes, paplašinās kultūras horizonti.

Jauku, saulainu un drošu vasaru!

 

Andrupenes pamatskolas kolektīvs

 

 

<- Atpakaļ uz: Krāslavas novada Dagdas portāls