Patvēruma meklētājiem

Dagdas novada pašvaldības darbinieku kontaktinformācija, pieņemšanas laiki un vieta, kurā bēglim vai personai ar alternatīvo statusu iespējams saņemt nepieciešamo palīdzību un konsultācijas

 

 

Vieta

Amats

Vārds, uzvārds

Pieņemšanas laiki

Telefona nr.

Dagdas pilsētā

Sociālā dienesta vadītāja

Elita Trūle

Pirmdiena 10.00 – 12.00

Ceturtdiena 15.00 – 17.00

Piektdiena 8.00 – 11.00

65681723, 26544704

Bāriņtiesas priekšsēdētājs

Jānis Platacis

Pirmdiena 8.00–12.00

Otrdiena 13.00–17.00

Piektdiena 8.00–12.00

65681713

Vadītājas vietniece/Vecākais sociālais darbinieks

Jolanta Zvidriņa

Pirmdiena 13.00–17.00

Ceturtdiena 8.00–12.00

65653396, 27882113

Sociālais darbinieks

Aivars Arcimovičs

Pirmdiena 8.00-12.00

Otrdiena  13.00 – 17.00

 Trešdiena 10.00–12.00

                13.00 – 18.00

Ceturtdiena 13.00–16.00

Piektdiena 8.00 – 12.00

65653397, 20219829

Dagdas pilsētā

Sociālais darbinieks Dagdas pagasta iedzīvotājiem

Ilga Orole

Pirmdiena 8.00-12.00  

              13.00-18.00

Otrdiena 8.00-12.00

Trešdiena 8.00–12.00

Piektdiena 8.00-12.00

65681717, 25443696

Andrupenes pagastā

Sociālais darbinieks

Olga Laputeva

Pirmdiena 8.00-12.00  

Otrdiena 13.00-17.00

Trešdiena 8.00 – 12.00

Piektdiena 8.00-12.00

65681683, 27861050

Bāriņtiesas locekle

Liāna Vaičule

Pirmdiena 8.00–12.00

Otrdiena 8.00–12.00

65681684

Andzeļu pagastā

Sociālais darbinieks

Lolita Beinaroviča

Pirmdiena 9.00-12.00  

Otrdiena 8.00-12.00

Trešdiena  13.00-16.00

Ceturtdiena 8.00-12.00

65681735, 28337279

Bāriņtiesas locekle

Sandra Platace

Ceturtdiena 13.00–17.00

Piektdiena 8.00–12.00

65681735

Asūnes pagastā

Sociālais darbinieks

Olga Džerina-Vilgerta

Pirmdiena 13.00-17.00

Trešdiena 8.00 – 12.00

Ceturtdiena 13.00-17.00

65629435, 25410084

 

Bāriņtiesas locekle

Elita Bohāne

Pirmdiena 8.00–12.00

Trešdiena 13.00–17.00

65629435

Bērziņu pagastā

Sociālais darbinieks

Antoņina Adileviča

Pirmdiena 8.30 – 12.00

Ceturtdiena 8.30 – 12.00

26463066

Bāriņtiesas locekle

Lūcija Kolesnikova

 

Trešdiena 9.00–14.00

 

Ezernieku pagastā

Sociālais darbinieks

Aina Vonda

Otrdiena 8.00 - 12.00

Trešdiena 8.00-12.00

                 13.00-16.00

Piektdiena 8.00-12.00

              

65681483, 26632623

 

Bāriņtiesas locekle

Lidija Kudrjavceva

 

Pirmdiena 8.00–12.00

Trešdiena 15.00–17.00

65681483

Konstantinovas pagastā

Sociālais darbinieks

 Ērika Upmale

Otrdiena 8.00 – 12.00

Trešdiena 8.00 – 12.00

Piektdiena 8.00 – 12.00

 

Bāriņtiesas locekle

Ināra Raginska

 

Pirmdiena 8.00–12.00

Otrdiena   13.00–17.00

26021531

Ķepovas pagastā

Sociālais darbinieks

Olga Džerina - Vilgerta

Otrdiena 8.30 – 12.00

65629857, 25410084

Bāriņtiesas loceklis

Ilmārs Pizāns

 

Otrdiena 9.00–13.00

65629833

Svariņu pagastā

Sociālais darbinieks

Alla Guļkeviča

Pirmdiena 8.00 – 12.00

Piektdiena 8.00 – 12.00

65628135, 26424154

Bāriņtiesas loceklis

Lūcija Kolesnikova

Otrdiena    8.00–12.00

Ceturtdiena 13.00–17.00

65628143

Šķaunes pagastā

Sociālais darbinieks

Antoņina Adiļeviča

Otrdiena 8.00 - 12.00

Trešdiena 8.00 – 12.00

Piektdiena 9.00-12.00

26463066

Bāriņtiesas loceklis

Ināra Andžāne

 

Pirmdiena 12.00–16.00

Otrdiena 8.30 – 9.30

 

Aktualizēts 13.01.2021.

 

Nepilngadīgiem bērniem nepieciešamo palīdzību un konsultāciju Bāriņtiesā var saņemt arī ārpus pieņemšanas laikiem.

 

Ministru kabineta informācija patvēruma meklētājiem