Новости

Ziņas

05.12.2019

Senioru sadancis 2019

1234 1/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Krāšņi izdejots senioru sadancis 2019 “Deju virpulī”.

Pasākumu atklāja domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Viškure, kura dejotājiem novēlēja veiksmi un gandarījumu, lai dejotāji ar saviem priekšnesumiem un tērpiem iepriecina ne tikai skatītājus, bet gan arī paši sevi.

Lēnas un jestrākas, jau dejotas un pavisam jaunas, ar cepurītēm vai aubēm galvās, plīvojošām šallēm, tik dažādas bija senioru izraudzītās dejas pasākumam.

Deja – tā ir kustība, emocijas, spēks, dinamika. Kolektīvi radīja tik spēcīgu enerģētisko lādiņu, ka tas sasniedza ikvienu dejotāju un skatītāju.

Liels paldies visiem kolektīviem, kuri sniedza tik lielisku koncertu:

-  Rugāju novada Lazdukalna pagasta senioru Eiropas deju kopai „Tonuss”, (vadītāja Lūcija Jermacāne);

-  Balvu novada Kubulu pagasta KN Eiropas deju kopai “RŪTAS”, (vadītāja Lūcija Jermacāne);

-  Balvu Kultūras un atpūtas centra senioru Eiropas deju kopai “ATVASARA”, (vadītāja Lūcija Jermacāne);

-  Ilūkstes novada Bebrenes TN senioru dāmu deju kolektīvam “Rudzupuķes”, (vadītāja Ilona Jegorova);

- Ilūkstes novada Dvietes pagasta KN senioru dāmu deju kopai “Saulespuķes”, (vadītāja Rita Stapkeviča);

-  Daugavpils novada Višķu pagasta senioru deju kopai “MAGONES”, (vadītāja Marija Šaršune);

-  Krāslavas novada pensionāru biedrības Eiropas deju kolektīvam “Mežrozīte”, (vadītāja Aloida Andžāne);

-  Daugavpils Sociālā Dienesta dienas centra “Saskarsme” senioru deju kolektīvam ”SAPNIS”, (vadītāja Tatjana Lapkovska);

-  Preiļu novada KN un biedrības “Mūsmājas” senioru deju kolektīvam “BRŪKLENĀJS”, (vadītāja Valentīna Brice);

-  Dagdas novada Andrupenes TN senioru dāmu deju grupai “Veldzītes”, (vadītāja Gunta Streļča);

-  Vārkavas novada Vārkavas TN senioru deju kopai ”ODZIŅAS”, (vadītāja Elvīra Āboliņa);

-  Viļakas novada Viļakas KN senioru dāmu deju kopai “INTRIGA”, (vadītāja Akvelina Jevstigņejeva);

-  Varakļānu novada Varakļānu KN pensionāru biedrības “Pīlādzītis” senioru dāmu deju kopai “DARDEDZE”, (vadītāja Aina Jaunzeme);

-  Ludzas TN senioru deju kopai “Priecīgās vecmāmiņas”, (vadītāja Aija Andersone);

-  Krāslavas novada Indras TN senioru deju kolektīvam “Labvakar”, (vadītāja Ilona Kangizere);

-  Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras ”Rēzeknes kultūras un tūrisma centrs” senioru deju kopai “Zelta atvasara”, (vadītāja Iveta Rundāne);

-  Vārkavas novada Kultūras centra senioru deju kopai “Dzīves virpulī”, (vadītāja Larija Lazdāne);

-  Līvānu novada Kultūras centra Eiropas deju kopai “Rūžeņas”, (vadītāja Anita Vucina);

-  Ilūkstes novada Eglaines Kultūras nama deju kolektīvam “Eglītes”, (vadītāja Larisa Šaruka);

-  Dagdas novada KC senioru Eiropas deju kopai “Ezeriņi”, (vadītāja Lidija Kartenko).

 

FOTOGALERIJA

 

Sanita Karpoviča

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

 

<- назад в: Новости