Новости

Ziņas, Kultūras ziņas, Novada ziņas

30.06.2016

Asūni apmeklē bīskaps Jānis Bulis un iesvēta piemiņas plāksni Janam Vasiļevskim

12345678910 1/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

29. jūnijā Asūnes Sv. Krusta Pagodinašanas Romas katoļu draudzi, par godu baznīcas 200 gadu jubilejai, apmeklēja viņa ekselence Jānis Bulis un vairāku tuvāko draudžu priesteri.

Asūnes pirmā katoļu koka baznīca ar jezuītu gādību par Prūsijas karaļa Jāņa III līdzekļiem tika uzcelta 1680. gadā. To uzbūvēja bez muižas palīdzības, pašiem draudzes locekļiem gādājot strādniekus, materiālus, pārtiku un malku. Pašreizējā mūra baznīca vecās, pussabrukušās baznīcas vietā ir uzcelta 1816. gadā par draudzes, prelāta Višomirska un kanoniķa Kupreviča līdzekļiem. 1819. gadā bīskaps V. Kamionka to konsekrēja Svētā Krusta paaugstināšanas godam.

 

Bīskapa vizitācijas laikā tika atklāta piemiņas plāksne mūsu novadniekam – priesterim Janam Vasiļevskim.  Jans Vasiļevskis dzimis Mudrilovā pie Asūnes (tagad Mazā Asūne uz Asūnes un Robežnieku robežas) 1885. gada 27. jūnijā. J. Vasiļevsku kristīja Asūnes baznīcā 1885. gada 16. jūnijā. Mācījies Viļņas ģimnāzijā, Pēterburgas Garīgajā akedēmijā, Luvrēnas Universitātē.  1909. gada 25. martā bīskaps Jans Cepļaks ordinēja J. Vasiļevsku par priesteri. No 1910. līdz 1922. gadam viņš pildīja reliģijas skolotāja un prefekta pienākumus vairākas skolās.  1919. gadā tiek arestēts kopā ar citiem prieteriem kā poļu ķilnieks un ievetots cietumā. 1920. gadā Pr. J. Vasiļevskis nodibina sv. Franciska no Asīzes III ordeni un rūpējas par to līdz savam arestam 1922. gadā. Tajā pašā gadā J. Vasiļevskis kopā ar diviem draudzes locekļiem izsaukts uz Narkofinu un tur tika ievietots  čekas cietumā, bet pēc tiesas priesteri ievietoto stingra režīma DOPRu cietumā. Pēc Rīgas bīskapa Jāzepa Rancāna iejaukšanās un ar Latvijas valdības atbalstu pr. J. Vasiļevskis apmainīts pret krievu politiskajiem cietumniekiem – 1923. gada septembrī. 1924. Gadā priesteris  pārcelts par inspektoru un latīņu valodas skolotāju Aglonas Katoļu ģimnāzijā un vienlaikus arī par vikāru un katehētu Aglonas katoļu baznīcā. 1926. gadā Rēzeknes tipogrāfija “Dorbs i Zineiba” izdod pr. J. Vasiļevska grāmatu “Antikrista nogūs. Bazneickunga J. Vasiļevska atmiņas par dzeivi socijalistu vaļsti” latgaliešu valodā (2011. gadā grāmatu atkārtoti izdod Latgales Kultūras centra izdevniecība).1932.g. pr. J. Vasiļevskis ierodas Dagdā, lai kopā ar radiem godinātu savus vecākus Zelta kāzās. Dagdas katoļu baznīcā celebrē Sv. Misi. Dzīvodams badā un aukstumā, priesteris  saslima un 1948. gada naktī no 9 uz 10. aprīli nomira.

 

Bīskaps Asūnes Sv. Krusta Pagodināšanas Romas katoļu draudzē vadīja dievkalpojumu, kā arī aicināja ticīgos apmeklēt baznīcu tik kuplā skaitā ik svētdienu. Dievkalpojuma laikā bīskaps veica iestiprināšanas rituālu, kurā tika iestiprināti 12 dažāda vecuma bērni. Vizitācijas laikā bija dzirdēts daudz labu vārdu par priesteri Janu Vasiļevsku, kā arī tika sveikts Jānis Bulis ar 25 gadu bīskapa kalpojuma jubileju.

 

Evita Krūmiņa

<- назад в: Новости