Новости

1 10.12.2020
Nekustamā īpašuma „Vārnas” cirsmas IZSOLE

Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vārnas” Bērziņu pagastā, Dagdas novadā cirsmas IZSOLES NOTEIKUMI

[подробнее]
1 10.12.2020
Nekustamā īpašuma „Bebrulīči” cirsmas IZSOLE

Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Bebrulīči” Asūnes pagastā, Dagdas novadā cirsmas IZSOLES NOTEIKUMI

[подробнее]
1 27.11.2020
NVO pārstāvjus aicina pieteikties semināram “Sociālo mediju un digitālā mārketinga iespējas” ar Artūru Medni

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs (DNVOAC) 2020. gada 27. novembrī no pl. 11:30 līdz 14:30 rīko tiešsaistes apmācību bezmaksas semināru “Sociālo mediju un digitālā mārketinga iespējas”.

[подробнее]
1 26.11.2020
Dagdas novada domes sēde

Dagdas novada domes kārtējā sēde notiks 2020.gada 26. novembrī plkst. 15:00 (attālināti – balsošana DVS Namejs, videokonference TEAM platformā)

[подробнее]
1 24.11.2020
“Superjaunietis 2020”

"Es cenšos labas lietas darīt katru dienu. Ja katrs darītu kaut ko labu, iedomājieties, cik skaista būtu šī pasaule!" Džekijs Čans

[подробнее]
1 24.11.2020
Piedalies Ziemassvētku eņģeļu dekoru izstādē!

Dagdas novada IKSN sadarbībā ar Dagdas novada bibliotēku organizē Ziemassvētku eņģeļu dekoru izstādi "Eņģeļi pār Dagdas novadu".

[подробнее]
1 23.11.2020
Erasmus+ projektos meklē risinājumus Covid-19 radītās krīzes seku mazināšanai

Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ 2020. gada papildu konkursā ir saņemti 50 stratēģisko partnerību projektu pieteikumi. Iesniegtie projekti ir vērsti uz Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanu izglītībā, lai palīdzētu pārvarēt ekonomiskos un sociālos izaicinājumus ar inovatīvām un radošām pieejām.

[подробнее]
1 23.11.2020
Izsludināta pieteikšanās konkursā “Labākais darbā ar jaunatni 2020”

Lai izteiktu atzinību pašvaldībām, darbā ar jaunatni iesaistītajām personām, jauniešu centriem, kā arī jaunatnes organizācijām un biedrībām, kas veica darbu ar jaunatni par ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā, Izglītības un zinātnes ministrija organizē konkursu “Labākais darbā ar jaunatni 2020”.

[подробнее]
1 23.11.2020
350 ģimenes saviem spēkiem sarūpējušas dārzu labumus sev un līdzcilvēkiem

Šogad Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstītajos dārzkopības projektos iesaistījās par 40% vairāk ģimeņu, nekā bija plānots. Sēklas, stādus un dārza piederumus pavasarī saņēma vairāk nekā 350 Latvijas ģimenes, lai čakli strādātu un tagad baudītu sava darba rezultātus. Vērojot pieaugošo ļaužu interesi pašu spēkiem uzlabot savus dzīves apstākļus,...

[подробнее]