News

1 20.02.2014
Aicina iesniegt pieteikumus konkursam „Jaunais skolotājs”

Konkursa „Jaunais skolotājs” mērķis ir popularizēt jauno skolotāju pirmo darba gadu pieredzi, noskaidrot skolotāju un skolēnu savstarpējo attieksmi un cieņu.

More >>
1 19.02.2014
Dagdas Tūrisma informācijas centrā tiks izveidots aktīvā tūrisma punkts

Lauku atbalsta dienests šī gada 7.februārī ir pieņēmis lēmumu par projekta „Aktīvā tūrisma punkta izveidošanu Dagdas Tūrisma informācijas centrā” iesnieguma apstiprināšanu, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves...

More >>
18.02.2014
Izskanējis jubilejas masku festivāls

No 14. līdz 16. februārim Rīgā norisinājās jubilejas XV Starptautiskais masku tradīciju festivāls, kurā tika aicināti piedalīties ilggadējie festivālu dalībnieki. Viņu vidū bija arī Dagdas folkloras kopa „Olūteņi”.

More >>
1 18.02.2014
Ir atbalstīts projekts „Šķaunes FAP pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem”

Lauku atbalsta dienests šī gada 5.februārī ir pieņēmis lēmumu par projekta „Šķaunes FAP pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem” iesnieguma apstiprināšanu, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Lauku...

More >>
1 17.02.2014
Sniega prieki Šķaunē

Āra aktivitātes gan vasarā, gan ziemā ir veselīgi un lietderīgi pavadīts brīvais laiks.

More >>
14.02.2014
14.februārī notika ārkārtas Domes sēde

Deputāti nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē 188 000,00 €, lai nodrošinātu projekta “Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atjaunojot, uzlabojot un labiekārtojot pašvaldības muzeju “Andrupenes lauku sētu”” realizāciju.

More >>
1 14.02.2014
Pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 9A, Dagdā, Dagdas novadā

I Z S O L E S   N O T E I K U M I 1.         Izsoles objekts: nekustamais īpašums Brīvības ielā 9A, Dagdā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 802  m2.2.         Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.3.         Izsoles laiks: 2014. gada 14.marts plkst.14.00.4.         Informācija par...

More >>
1 13.02.2014
Asins donoru diena Dagdā

Nākamnedēļ Valsts asinsdonoru centrs rīkos izbraukumu uz Dagdas novada Tautas namu! Donoru diena norisināsies 19.02.2014. datumā no plkst. 09.00-12.00, Alejas ielā 29.

More >>
1 12.02.2014
Dambretes sacensības Dagdas novada jauniešu centrā

11. februārī Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centrā notika dambretes sacensības.

More >>
1 12.02.2014
Projekta BELLA CUISINE dalībnieki piedalījās starptautiskajā tūrisma izstādē „Balttour 2014”

No 7. līdz 9. februārim izstāžu centrā Ķīpsalā norisinājās 21. starptautiskā tūrisma izstāde-gadatirgus Balttour 2014, kur savu piedāvājumu prezentēja projekta BELLA CUISINE partneri no Latgales reģiona un Vitebskas apgabala.

More >>