News

Paziņojumi

01.03.2021

Apsveikums Dagdas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas dekānam Pāvilam Odiņam 60 gadu jubilejā

1 1/
  • 1

Pieņemts uzskatīt, ka pavasaris sākas ar marta mēnesi. Savukārt šī gada marts, jau 1.datumā, iesāksies ar skaistu notikumu - Dagdas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas dekāna Pāvila Odiņa 60 gadu jubileju.

Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centra kolektīvam un brīvprātīgajiem jauniešiem ir izveidojusies ilggadēja, laba sadarbība ar dekānu Pāvilu Odiņu, kas izpaužas kopīgo aktivitāšu, pasākumu rīkošanā un brīvā laika sarunās par ikdienas tēmām reliģijas kontekstā.
Dekānam Pāvilam ir raksturīga ne tikai augsta inteliģence un erudīcija, bet arī pozitīva attieksme pret dzīvi un cilvēkiem. Ir patīkami un vērtīgi komunicēt ar tādu pozitīvu un smaidīgu cilvēku kā Pāvils Odiņš, kurš spēj gan saprast, gan uzdrošināt un iedvesmot rīkoties saskaņā ar kristīgām vērtībām.
Apbrīnojot Dagdas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas dekāna Pāvila Odiņa unikalitāti un iedvesmojoties no viņa pozitīvisma, dzīves gudrības un patiesās mīlestības pret Dievu, Dagdas novada JIC kolektīvs un brīvprātīgie jaunieši no sirds sveic dekānu Pāvilu 60 gadu jubilejā!
Svētā Terēze reiz bija teikusi: "Vienmēr sveiksim viens otru ar smaidu, jo smaids ir mīlestības sākums." Lūgsimies Dievam par dekāna Pāvila veselību, vēlēsim viņam ilgu mūžu, kā arī patiesi smaidīsim ikdienā, vairojot mīlestību pasaulē!


Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centra brīvprātīgie jaunieši un kolektīvs
 

Back to list