News

1 23.09.2017
Eko diena

Rudenī notiks "Eko diena", kuras ietvaros iedzīvotāji varēs nodod nederīgas elektriskās un elektroniskās ierīces.

More >>
1 31.08.2017
Uzņemšana Daugavpils Būvniecības tehnikumā

PIKC Daugavpils Būvniecības tehnikums Izglītības programmu īstenošanas vieta "Dagda" aicina apgūt pieprasītu profesiju!

More >>
1 26.08.2017
Ludviga diena Ezerniekos

26.augustā Ezerniekos tiks svinēta Ludviga diena.

More >>
1 25.08.2017
Ezernieku vidusskolas sporta zāles atklāšana

25.augustā plkst.15:30 notiks Ezernieku vidusskolas sporta zāles atklāšana.

More >>
1 25.08.2017
LLKC seminārs

25.augustā plkst.10:00 JIC "Parka rozes" notiks LLKC seminārs.

More >>
23.08.2017
Pasākumi par onkoloģisko slimību profilaksi

23.augustā plkst.16:00 Ezernieku Saietu namā un plkst.18:30 Dagdas Tautas namā notiks pasākumi par onkoloģisko slimību profilaksi.    

More >>
1 23.08.2017
Izglītības darbinieku konference

23.augustā plkst. 9:20 Dagdas vidusskolas aktu zālē notiks Dagdas novada izglītības darbinieku augusta konference.

More >>
1 22.08.2017
Tikšanās ar Dagdas novada uzņēmējiem par Valsts un Eiropas savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”

22. augustā plkst. 10:00 sēžu zālē notiks tikšanās ar Dagdas novada uzņēmējiem par Valsts un Eiropas savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”

More >>
1 19.08.2017
Pilngadības svētki Bērziņos

19.augustā plkst.20:00 Bērziņu Tautas namā sadarbībā ar Šķaunes Tautas namu notiks Pilngadības svētki.

More >>
1 19.08.2017
Pilngadības svētki Konstantinovā

19.augustā plkst.20:00 Konstantinovas Tautas namā notiks Pilngadības svētki.

More >>