News

1 17.10.2019
Muzikālā leļļu izrāde "Mošķu diena"

17. oktobrī plkst. 18.00 Dagdas novada Kultūras centrā muzikālā leļļu izrāde bērniem "Mošķu diena"

More >>
1 12.10.2019
Svecīšu vakars Janovcu un Zeļļu kapos

12.oktobrī Svecīšu vakari notiks:

More >>
1 11.10.2019
Nekustamā īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē izsole

Paziņojums par Pašvaldības nekustamā īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes pagastā,, Dagdas novadā izsoli

More >>
1 11.10.2019
Nekustamā īpašuma Dārza ielā 1, Asūnē izsole

Paziņojums par nekustamā īpašuma Dārza ielā 1, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā izsoli

More >>
1 10.10.2019
Nekustamā īpašuma „Darbnīcas”, Andzeļu pagastā izsole

Paziņojums par Nekustamā īpašuma „Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā izsoli

More >>
1 10.10.2019
#ErasmusDienas

2019.gada 10.oktobrī plkst.10 - 12 Ezernieku vidusskolā notiks Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģisko partnerību projekta „Happy People Will Change The World” materiālu izstāde, tikšanās ar projekta dalībniekiem, prezentāciju demonstrēšana un iegūtās pieredzes apkopojums. Aicinām skolēnus, skolotājus, vecākus...

More >>
1 05.10.2019
Svecīšu vakars

5. oktobrī plkst. 16.00 Dagdas jaunajos kapos notiks SVECĪŠU VAKARS

More >>
1 05.10.2019
Skrējiens pa Dagdas pilsētu

Rēgistrēšanās: http://velokross.lv/dagda/

More >>
1 04.10.2019
Skolotāju diena

Visi Dagdas novada esošie un bijušie skolotāji, kā arī tehniskie darbinieki, līdzi ņemot sev tuvus cilvēkus, tiek aicināti uz Skolotāju dienai veltītu pasākumu Dagdas KC 2019. gada 4. oktobrī plkst. 17:00

More >>