Karjeras nedēļa 2016

Karjeras nedēļa 2016

 • aktualizē savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā,
 • ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties arī aizraujošās radošās darbnīcās un konkursos.

Tēma

2016. gadā Karjeras nedēļas tēma ir "ES BŪŠU darba tirgū".


Dalībnieki

Katru gadu aug Karjeras nedēļas dalības pilsētu un dalībnieku skaits:

 • 2012. gadā - 5 pilsētas un 9 000 dalībnieki;
 • 2013. gadā - 11 pilsētas un 24 197 dalībnieki;
 • 2014. gadā - 15 pilsētas un novadi, 69 800 dalībnieki;
 • 2015. gadā - 20 pilsētas un novadi, 120 000 dalībnieki;
 • 2016. gadā Karjeras nedēļa vienlaikus notiks 25 Latvijas pilsētās un novados: Rīgā, Cēsīs, Jelgavā, Jēkabpilī, Gulbenē, Kuldīgā, Liepājā, Ventspilī, Rojā, Rēzeknē, Daugavpilī, Valmierā, Alūksnē, Saldū, Ogrē, Lielvārdē, Talsos, Dagdā, Preiļos, Tukumā, Bauskā, Limbažos, Smiltenē un Līvānos un Olainē.


Mērķauditorija

 • vispārizglītojošo skolu jaunieši no 7. - 12. klasei, bet Karjeras nedēļā iesaistās arī pirmsskolas izglītības iestāžu bērni un sākumskolas jaunieši;
 • profesionālās izglītības iestāžu skolu jaunieši - arodskolu, profesionālo vidusskolu, mūzikas un mākslas vidusskolu, koledžu audzēkņi, profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) un citu tehnikumu audzēkņi;
 • jauniešu vecāki, radinieki un skolotāji, jaunatnes lietu speciālisti, karjeras konsultanti, nacionālie un reģionālie mediji, politikas veidotāji un sabiedrība kopumā.


Izaicinājumi:

 • palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties nākotnes nodarbošanos un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām;
 • parādīt jauniešiem, kā tas, ko viņi mācās šobrīd, kādas intereses izkopj, kādus lēmumus pieņem un kādas izvēles izdara, ietekmē viņu nākotnes konkurētspēju darba tirgū;
 • parādīt sabiedrībai kvalitatīvas karjeras izglītības un karjeras atbalsta iespējas Latvijas izglītības sistēmā, integrējot tās mācību saturā un ārpusskolu aktivitātēs Karjeras nedēļā;
 • stiprināt un attīstīt Latvijas skolu sadarbību ar darba devējiem, plānojot un piedāvājot interaktīvas iespējas iepazīt darba tirgu.


Koordinatori pašvaldībās

Katrā pilsētā vai novadā Karjeras nedēļu organizē pašvaldības Izglītības pārvaldes pārstāvji. Karjeras nedēļas 2016 koordinatoru kontakti pieejami šeit.


Sociālie tīkli

Karjeras nedēļas jaunumiem sociālajos tīklos var sekot līdzi šajās lapās:


Atbalsts

Karjeras nedēļu atbalsta Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkls Euroguidance.


Organizatori

Jau piekto gadu Karjeras nedēļu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar pašvaldībām un to izglītības pārvaldēm.