AKTUĀLAS APTAUJAS

Dagdas novada pašvaldība veic iedzīvotāju aptauju par plānotajiem pašvaldības projektiem biedrības “Krāslavas rajona partnerība” izsludinātajiem projektu konkursiem 2.1.rīcībā “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” un 2.2.rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotajiem” . Šī aptauja ir anonīma.
Aptaujas mērķis uzzināt Jūsu domas par jaunās paaudzes "gudrie"solu uzstādīšanu Dagdas pilsētas skvērā. Globālie vides apstākļi rosina veikt konkrētus soļus pilsētu iedzīvotāju uzvedības maiņās virzienā. Āra mēbeles var kalpot par lielisku iespēju, lai spertu pirmos soļus viedo pilsētu virzienā.
Jūsu atbildes turpmāk palīdzēs uzlabot piedāvāto pakalpojumu kvalitāti.
Šī aptauja ir anonīma.

Dagdas novada pašvaldība veic iedzīvotāju aptauju par plānotajiem pašvaldības projektiem biedrības “Krāslavas rajona partnerība” izsludinātajiem projektu konkursiem 2.1.rīcībā “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” un 2.2.rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotajiem” .Šī aptauja ir anonīma.

Dagdas novada pašvaldība veic iedzīvotāju aptauju par plānotajiem pašvaldības projektiem biedrības “Krāslavas rajona partnerība” izsludinātajiem projektu konkursiem 2.1.rīcībā “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” un 2.2.rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotajiem” .
Aptaujas mērķis uzzināt Jūsu domas par to, kas Jūs šodien pievelk Andzeļu Jauniešu centra darbībā, kādus jauninājumus papildus jūs gaidāt. Jūsu atbildes turpmāk palīdzēs uzlabot piedāvāto pakalpojumu kvalitāti.
Šī aptauja ir anonīma.

Dagdas novada pašvaldība veic iedzīvotāju aptauju par plānotajiem pašvaldības projektiem biedrības “Krāslavas rajona partnerība” izsludinātajiem projektu konkursiem 2.1.rīcībā “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” un 2.2.rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotajiem” .
Aptaujas mērķis uzzināt Jūsu domas par to, kas Jūs šodien pievelk bibliotēkā, kādus jauninājumus papildus jūs gaidāt . Jūsu atbildes turpmāk palīdzēs uzlabot piedāvāto pakalpojumu kvalitāti.
Šī aptauja ir anonīma.