NVO

1 24.03.2014
Iedzīvotājiem iespēja saņemt finansējumu savu ideju realizēšanai

Dagdas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu "Sabiedrība ar dvēseli 2014", kura ietvaros plānots piešķirt līdzfinansējumu projektu īstenošanai. Līdz 30. aprīlim var iesniegt pieteikumus projektiem, kurus plānots īstenot!

[vairāk]
1 21.03.2014
Nodibināta biedrība „Māmiņu klubs „Dagda””

Uz biedrības pirmo tikšanos bija ieradušās vairākas māmiņas ar bērniem. Klātesošie iepazinās ar Māmiņu kluba dibinātājām Ligitu Nagļu un Tatjanu Mundu, biedrības mērķiem, darbības virzieniem un plānotajām aktivitātēm.

[vairāk]
1 24.02.2014
Dagdā tikās Latgales baltkrievi

15. februārī Dagdas Tautas namā pulcējās Latgales baltkrievu biedrību un kolektīvu pārstāvji.

[vairāk]
28.01.2014
Novusa turnīrs JIC „Parka rozēs”

24.janvārī Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centrā „Parka rozes” notika novusa turnīrs.

[vairāk]
1 24.01.2014
Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne aicina jauniešus kļūt par vienaudžu izglītotājiem

Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienība „Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne” (LSKJ) izsludina pieteikšanos bezmaksas vienaudžu izglītotāju apmācību ciklam „Nākotnes akadēmija”.

[vairāk]