NVO

1 29.12.2020
Labestība bērnu sirdīs

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” rīkoja bērnu zīmējumu konkursu “Uzzīmē labestību".

[vairāk]
1 27.11.2020
NVO pārstāvjus aicina pieteikties semināram “Sociālo mediju un digitālā mārketinga iespējas” ar Artūru Medni

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs (DNVOAC) 2020. gada 27. novembrī no pl. 11:30 līdz 14:30 rīko tiešsaistes apmācību bezmaksas semināru “Sociālo mediju un digitālā mārketinga iespējas”.

[vairāk]
1 26.11.2020
LABDARĪBAS AKCIJA „ROKU ROKĀ – ESAM KOPĀ”

Jauniešu biedrība (JB) „Dagne” jau vairākus gadus pēc kārtas organizē labdarības akcijas, aicinot tajās iesaistīties Dagdas novada uzņēmējus un citus labo darbu atbalstītājus.

[vairāk]
1 25.11.2020
Jauniešu iesaiste projektā

Šodien, 25. novembrī, JB "Dagne", sadarbībā ar NVA Krāslavas filiāli, iesāka ESF izsludinātā projekta "Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem”, Nr.9.1.1.1/15/I/001, pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība" īstenošanu.

[vairāk]
1 25.11.2020
Pateicība īpašiem cilvēkiem

Svinot Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienu Latvijas Sarkanā krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Dagdas nodaļā tika pasniegti 11 Goda diplomi.

[vairāk]