NVO

1 12.04.2018
Esi NEatkarīgs

12. aprīlī plkst. 15:00 - 18:30 IB "NEMA" pasākumi par atkarību mazināšanu

[vairāk]
1 09.04.2018
Putnu dienas Šķaunē

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP) un citiem partneriem aprīlī visā Latvijā organizē Putnu dienas.

[vairāk]
04.04.2018
Izsludināta Latgales NVO projektu programma 2018

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” š.g. 4.aprīlī izsludina “Latgales NVO projektu programmu 2018”, kuras mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu Latgales plānošanas reģionā.

[vairāk]
1 14.03.2018
NVA aicina biedrības un nodibinājumus iesaistīt jauniešus bezdarbniekus darbā sabiedrības labā

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina biedrības un nodibinājumus iesaistīt jauniešus bezdarbniekus darbā sabiedrības labā un līdz šī gada 23. martam savā NVA filiālē iesniegt pieteikumu Eiropas Savienības (ES) fondu projekta “Jauniešu garantijas” pasākuma "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā" īstenošanai.

[vairāk]
1 08.03.2018
Asūnes jaunieši apzina savu dzimto vietu

Biedrība “Ašo kompānija” atsaucās uz Dagdas JIC jauniešu aicinājumu iesaistīties savas dzimtās puses izpētes ekspedīcijā, kas notika LVAF projekta “Dabas vērtību apzināšana un cieņpilnas attieksmes veidošana Latvijas austrumu pierobežas jauniešu lokā” ietvaros.

[vairāk]