NVO

1 07.02.2018
Piešķirts finansējums novada biedrībām un reliģiskajām organizācijām

2018.gada 5. februāra domes ārkārtas sēdē tika lemts par finansējuma piešķiršanu novadā reģistrētām organizācijām.

[vairāk]
1 06.02.2018
NVA aicina biedrības un nodibinājumus iesaistīt jauniešus bezdarbniekus darbā sabiedrības labā

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina biedrības un nodibinājumus iesaistīt jauniešus bezdarbniekus darbā sabiedrības labā un līdz šī gada 15. februārim savā NVA filiālē iesniegt pieteikumu Eiropas Savienības (ES) fondu projekta “Jauniešu garantijas” pasākuma "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā" īstenošanai.

[vairāk]
1 16.11.2017
Radoši un lietderīgi pavadītās brīvdienas

Nedēļas nogalē, pēc cītīgi pastrādātām darba dienām, Šķaunes un Bērziņu pagasta jaunieši pulcējās Bērziņu Tautas namā, lai kopīgi darbotos dažādās aktivitātēs.

[vairāk]
1 11.10.2017
Aicina pieteikt brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus godināšanai “Gada brīvprātīgais 2017”

5.decembrī visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā brīvprātīgo diena. Aicinām Latvijas iedzīvotājus un organizācijas pieteikt pretendentus godināšanai “Gada brīvprātīgais 2017”, kas 2. decembrī norisināsies Rīgā.

[vairāk]
1 19.09.2017
Pati lielākā dāvana, kuru mums dāvā liktenis, ir cilvēki, kuriem mēs sakām: paldies, ka tu esi.

No š.g. 11.-13. septembrim Krāslavas pamatskolā un Krāslavas Valsts ģimnāzijā notika bērnu nometne un jauniešu nometne “Ar labiem darbiem gadskārtu kamolu tinot…”.

[vairāk]