NVO

1 08.09.2021
Tiesībsargs izsludina tradicionālo konkursu “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”

Šoruden jau septīto gadu tiesībsargs kopā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku aicina pieteikt cilvēkus un nevalstiskās organizācijas konkursam “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”. Tā mērķis ir identificēt labās prakses piemērus, izcelt un novērtēt individuālus sasniegumus, kā arī sekmēt...

[vairāk]
1 13.04.2021
Radošo darbu izstāde “Lieldienas sagaidot”

"Es cenšos labas lietas darīt katru dienu. Ja katrs darītu kaut ko labu, iedomājieties, cik skaista būtu šī pasaule!" Džekijs Čans

[vairāk]
1 17.02.2021
Izsludināts NVO projektu pieteikumu konkurss ģimenes pasākumu atbalstam 170 000 EUR vērtībā

Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis atklātu projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām (NVO) “Ģimenei draudzīgas vides veidošana”, lai īstenotu pasākumus ģimenisku vērtību godināšanai visā Latvijā. Programmā pieejamais finansējums organizācijām no valsts budžeta programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” ir 170 000 EUR.

[vairāk]
1 22.01.2021
Jauno māmiņu iesaiste projektā

Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komiteja jau vairākus gadus izmanto Nodarbinātības Valsts Aģentūras piedāvātās iespējas, kur jauniešus bezdarbniekus var iesaistīt pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstībā".

[vairāk]
1 29.12.2020
Labestība bērnu sirdīs

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” rīkoja bērnu zīmējumu konkursu “Uzzīmē labestību".

[vairāk]