NVO

1 19.09.2017
Pati lielākā dāvana, kuru mums dāvā liktenis, ir cilvēki, kuriem mēs sakām: paldies, ka tu esi.

No š.g. 11.-13. septembrim Krāslavas pamatskolā un Krāslavas Valsts ģimnāzijā notika bērnu nometne un jauniešu nometne “Ar labiem darbiem gadskārtu kamolu tinot…”.

[vairāk]
1 14.09.2017
Seminārs LEADER projektu iesniedzējiem

26. septembrī plkst. 10:00 Skolas ielā 7 (3. stāvā, zālē) biedrība “Krāslavas rajona partnerība” organizēs semināru par LEADER sabiedriskā labuma projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas nosacījumiem, pavaddokumentu sagatavošanu un projektu vērtēšanas kritērijiem.

[vairāk]
14.09.2017
Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam 2017

Tiesībsargs aicina ikvienu paust savu atbalstu Latvijas nevalstiskajām organizācijām (NVO), kas palīdzējušas cilvēkiem ar invaliditāti un veicinājušas viņu izglītošanos, nodarbinātību vai vienkārši iestājušas par viņu vajadzībām un interesēm.

[vairāk]
1 06.09.2017
NVA aicina biedrības un nodibinājumus iesaistīt jauniešus bezdarbniekus darbā sabiedrības labā

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina biedrības un nodibinājumus iesaistīt jauniešus bezdarbniekus darbā sabiedrības labā un līdz šī gada 14.septembrim savā NVA filiālē iesniegt pieteikumus ESF projekta “Jauniešu garantijas” pasākuma "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā" īstenošanai.

[vairāk]
1 31.08.2017
Lietderīgi pavadīts laiks projekta ietvaros

Pateicoties "O fonds" atbalstam, LSK Krāslavas, Dagda, Aglonas novadu komitejas Šķaunes māmiņu centra apmeklētāji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz LSK komiteju Rīgā, kā arī iepazinās ar Baltijas valstu lielākā un modernākā zinātnes centra "AHHAA" darbību.

[vairāk]