NVO

1 13.07.2017
Nevalstiskās organizācijas un eksperti var pieteikties finansējumam sadarbībai ar ASV

Līdz 2017. gada 1. septembrim nevalstiskās organizācijas (biedrības un nodibinājumi) un izglītības iestādes, kā arī jomu eksperti aicināti pieteikties Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda (BAFF) stipendijai un atbalsta programmai Baltijas-Amerikas Dialogs, kas veicina zināšanu apmaiņu starp Baltijas valstīm un ASV.

[vairāk]
1 22.06.2017
Jauniešu apmācības "Multikulturālisma vidē starp jauniešiem"

Biedrība Latvijas Sarkanais Krusts Daugavpils pilsētas komiteja no 2017. gada 1. jūnija īsteno projektu "Multikulturālisma vidē starp jauniešiem", kas tiek īstenots sadarbībā ar biedrību Latvijas Sarkanais Krusts Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komiteju un Dienvidlatgales NVO atbalsta centru projekta "Latgales NVO projektu...

[vairāk]
1 16.06.2017
NVA aicina biedrības un nodibinājumus pieteikties darba vietu izveidei jauniešiem

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina biedrības un nodibinājumus iesaistīt jauniešus bezdarbniekus darbā sabiedrības labā un līdz šī gada 29.jūnijam NVA filiālē iesniegt pieteikumus Eiropas Savienības fondu (ESF) projekta “Jauniešu garantijas” pasākuma "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā" īstenošanai.

[vairāk]