Dagdas novads

Dagdas novads izveidojās 2009.gada 1.jūlijā, apvienojoties Dagdas pilsētai un 10 pagastiem - Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu, Šķaunes un Dagdas.

Dagdas novada teritorijas platība ir 949 km2.

Kopējais iedzīvotāju skaits ir 7938 (pēc PMLP datiem uz 01.01.2017.).

Andrupenes pagastā - 1148

Andzeļu pagastā - 575

Asūnes pagastā - 495

Bērziņu pagastā - 379

Dagdā - 2165

Dagdas pagastā - 761

Ezernieku pagastā - 769

Konstantinovas pagastā - 505

Ķepovas pagastā - 202

Svariņu pagastā - 383

Šķaunes pagastā - 556

 

 

Simbolika