Dagdas novads

Dagdas novads izveidojās 2009.gada 1.jūlijā, apvienojoties Dagdas pilsētai un 10 pagastiem - Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu, Šķaunes un Dagdas.

Dagdas novada teritorijas platība ir 949 km2.

 

Kopējais iedzīvotāju skaits ir 7608 (pēc PMLP datiem uz 01.01.2018.).

Andrupenes pagastā - 1091

Andzeļu pagastā - 553

Asūnes pagastā - 463

Bērziņu pagastā - 362

Dagdā - 2108

Dagdas pagastā - 733

Ezernieku pagastā - 738

Konstantinovas pagastā - 486

Ķepovas pagastā - 192

Svariņu pagastā - 360

Šķaunes pagastā - 522

 

 

Simbolika