Domes notikumi, Notikumi

18.03.2021

Komiteju apvienotā sēde

1 1/
  • 1

Finanšu un attīstības jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu komitejas apvienotā sēde notiks 2021.gada 18. martā, sākums plkst. 15:00. (attālināti – balsošana DVS Namejs, videokonference TEAM platformā)

Finanšu un attīstības jautājumu komitejas locekļiem

(A.Trūlis, S.Viškure, V.Stikuts, A.Plotka, J.Kavuns,

V.Krūmiņš, R.Azins, R.Nipers, A.Gžibovskis)

Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu

komitejas locekļiem

(O.Golube, I.Gžibovska, V.Nipere, I.Plesņa, V.Krūmiņš, P.Tukišs, A.Viškurs,)

 

Sēdes darba kārtība :


1. Par sēdes darba kārtību.
2. Par projektu konkursu "Sabiedrība ar dvēseli - 2021"
3. Par projekta pieteikumu Zivju fondam pasākumam.
4. Par atļauju komercdarbībai zvejniecībā Olovecas ezerā IK „VICTORIA.K”.
5. Par jaunas ielas izveidošanu Dagdas pilsētā.
6. Par pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm vasaras sezonā.
7. Par pašvaldības aizņēmumu līgumu apvienošanu.
8. Par PI Pilsētsaimniecība vadītāja atbrīvošanu.
9. Par PI Pilsētsaimniecība vadītāja iecelšanu.
10. Par grozījumiem Dagdas vidusskolas amatu sarakstā.
11. Par grozījumiem PI Pilsētsaimniecība amatu sarakstā.

    Domes priekšsēdētājs 

A.Trūlis

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS