Notikumi, Paziņojumi

26.03.2020

Dagdas novada akcija “Nāc nākdama, Lielādiena!”

1 1/
  • 1

NOLIKUMS

Tiek aicināti Dagdas novada izglītības iestādes (skolēni un viņu ģimenes), interešu pulciņi, bibliotēkas, Dagdas novada bērnu un jauniešu centri, NVO, biedrības, tautas nami un visi interesenti radīt oriģinālus un interesantus Lieldienu rotājumus, suvenīrus, apsveikumus, utt.

 1. Akcijas organizētāji:

Dagdas novada Svariņu Tautas nams, Izglītības, kultūras un sporta nodaļa sadarbībā ar Dagdas novada vizuālās mākslas metodisko apvienību.

2.  Dalībnieki:

Akcijā piedalās Dagdas novada izglītības iestādes, interešu pulciņi, bibliotēkas, Dagdas novada bērnu un jauniešu centri, NVO, biedrības, tautas nami un visi interesenti.

3.  Akcijas norise:

3.1.   Akcijas norises vieta ir Dagdas novads;

3.2.   Akcijas izsludināšana Dagdas novada mājaslapā www.dagda.lv un konkursa nolikuma  izsūtīšana elektroniski izglītības iestādēm un iestādēm;

3.3.   Akcijas norises laiks — no 2020. gada 26.marta līdz 2020.gada 9.aprīlim;

4.  Akcijas nosacījumi, darbu noformēšana:

Izmantojot visdažādākos materiālus un tehnikas, atbilstoši savām iecerēm, vajadzībām un iespējām, izveidot Lieldienu kompozīcijas, rotājumus, suvenīrus, apsveikuma kartiņas utt.

5.  Darbu iesniegšana un konkursa norise:

5.1.  Savus radošos darbus jānofotografē, un fotogrāfija/as elektroniski ar pielikumu jānosūta uz norādīto e-pasta adresi: ernaslahota@inbox.lv, valdis.orols@gmail.com līdz 8.aprīlim (ieskaitot).

5.2.  Katrs dalībnieks var piedalīties ar vairākiem darbiem dažādās tehnikās un tematikā, klāt  pievienojot pielikumu Nr.1 ar īsu idejas aprakstu.

6.  Akcijas rezultātu izvērtēšana:

6.1.   No 2020. gada 12. līdz 17. aprīlim notiek online balsošana.

6.2.  Akcijas noslēgumā dalībniekiem tiks piešķirtas nominācijas.

6.3.  Dalībnieku darbu fotogrāfijas tiks apkopotas elektroniskajā brošūrā un ievietoti Dagdas  novada pašvaldības mājaslapā: www.dagda.lv.

6.4. Atkarībā no situācijas ir paredzēts noslēguma pasākums ar konkursa dalībniekiem  Svariņu Tautas namā.

 

Tālrunis papildus uzziņām: Erna: t.26328322, Marija: t.29681560


<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS