Notikumi, Kultūras notikumi, Novada notikumi

09.02.2018

Aicinām uz “suprātkom”!

1 1/
  • 1

9.februārī plkst.18.00 Dagdas novada Tautas namā Aizgavieņa suprātkys.

 

Še nāciet, ciema meitas,

Vakariņa vakarēt,

Še skaliņi gaiši dega,

Še bij' silta istabiņa.

 

Plēsiet skalus, bāleliņi,

Nāks māsiņas vakarēt;

Citam cimdi, citam zeķes

Par skaliņu plēsumiņu.

 

"Suprātkys" jeb vakarēšana ir sena latviešu tautas sadzīves tradīcija, kad ļaudis ziemas vakaros sanāca vienkopus gan pastrādāt, gan atpūsties. Tā ļāvusi, gan kopā svarīgākos darbus paveikt, gan nodot amatu prasmes no paaudzes paaudzē.

 

Vietu, kur notiks vakarēšana, izraudzījās jau iepriekš, visbiežāk, šādām sanākšanas vietām kalpojusi rija vai pirts. Šādiem pasākumiem bijis dažāds raksturs – nopietna strādāšana, klusas sanākšanas reizes ar stāstījumiem, apcerējumiem un dziesmām, kā arī jautra laika pavadīšana ar dziesmām, dejām un rotaļām. Šādās sanākšanās piedalījušies cilvēki no aptuveni piecām, lielākais, desmit saimēm.

 

Tā, piemēram, vakarēšanā, kas bija veltīta darbam, nereti piedalījušās vien sievietes, lai netraucēti varētu locīt pūru vai paveikt citus sīkos ikdienas darbiņus – šūt, adīt, vērpt, vīrieši savukārt vairāk dziedāja un muzicēja. Vakarēšana bija kā īpašs pasākums, kas motivēja strādāt, iemācīties kaut ko jaunu, gūt padomu no citiem, parādīt pārējiem paša paveikto, kaut arī liela loma tajā bija arī jaunāko notikumu apspriešanai, sarunām.

 

Veļu laikā vakarēšanā tika minētas mīklas, stāstītas pasakas un teikas, kā arī dažādi nostāsti. Vakarēšanas uzdevums ir ne vien izklaidēt, bet arī pamācīt, dot padomu, izglītot gan dažādās ar saimniecību saistītās lietās, gan sievietēm mājturībā un citās jomās.

 

Prieks, ka daudzviet vakarēšanas tradīcija atkal no jauna atdzimst. Senā vakarēšanas tradīcija ir patiesi godājama un kopjama. Un, jo īpaši mūsu steidzīgajā laikmetā, pat noderīga - atnākt rāmumā un rimtā kopābūšanā ar savu ģimeni.

 

Tāpēc pulcēsimies 9.februārī plkst.18.00 Dagdas novada Tautas namā, skaistu vakaru piedzīvot!

 

 

Inta Viļuma

Dagdas novada Folkloras centra vadītāja

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS