1 20.05.2019
Paldies!

Pateicos par Jūsu ieguldīto darbu, gatavojoties 6.Starptautiskajam bērnu un jauniešu festivālam ”Apskauj mani, māmuliņa”, š. g. 18. maijā!

[vairāk]
1 18.05.2019
"Apskauj mani, māmuliņa"

Kalns sākas no smilšu grauda, bet cilvēks – no ģimenes.

[vairāk]
1 17.05.2019
Atskats uz karjeras attīstības atbalsta pasākumiem aprīlī

Pateicoties projektam Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aprīlī Dagdas novada skolēniem notika vairāki karjeras attīstības atbalsta pasākumos.

[vairāk]
1 17.05.2019
Tapa ekspluatācijas noteikumi Dagdas ezeram un Ežezeram

Dagdas novada pašvaldība īstenoja projektu “Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Dagdas ezeram un Ežezeram Dagdas novadā” (Reģ.Nr.1-08/73/2018). Projektu pilnībā finansē Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF). Projekta īstenošanai tika piešķirts finansējums no LVAF 9015,00 EUR apmērā. Projekta faktiskās izmaksas sastādīja 9014,50 EUR.

[vairāk]
1 15.05.2019
Pavasaris Ezernieku vidusskolā

Vai nav skaisti dzīvot pavasarī? Kad visapkārt lido tauriņi Un ziedi tik tikko sāk ziedēt arī… Meteņi sākumskolā Vēl tikai mazliet, un sniegoto ziemas burvību nomainīs pavasara dzīvinošās vēsmas, kas pilnā sparā tuvojas. Lai godam atvadītos no ziemas, Ezernieku vidusskolas sākumskolas skolēni ar lielu prieku un aizrautību iesaistījās rotaļās un...

[vairāk]
1 15.05.2019
Starpnovadu Krāslavas, Dagdas un Aglonas Sarkanā krusta komitejas organizētās Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības

14.maijā Krāslavas pamatskolas teritorijā notika Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības. Laiks īpaši nelutināja komandas. Sacensībās tika izveidoti praktiskie pirmās palīdzības sniegšanas etapi, kuros ar statistu un grimētāju palīdzību attēloti dzīves īstenībai pietuvināti nelaimes gadījumi ar vairākiem cietušajiem.

[vairāk]
1 14.05.2019
Kas manu tautu dara stipru?

Jau daudzus gadus ar skolēniem piedalāmies Latviešu valodas aģentūras jaunrades darbu konkursos. Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, Latviešu valodas aģentūra izsludināja skolēnu radošo darbu konkursu “Kas manu tautu dara stipru?”

[vairāk]
1 14.05.2019
Mātes diena Šķaunē

11.maijā Šķaunes Tautas namā notika Mātes dienai veltīts pasākums “Tās, kuras mēs mīlam…”

[vairāk]
1 14.05.2019
Dagdas novada pašvaldības projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2019” REZULTĀTI

Kārtējo gadu Dagdas novadā norisinājās pašvaldības projektu konkurss “Sabiedrība ar dvēseli 2019”, kas dod iespēju novada iedzīvotājiem īstenot savas idejas apkārtējās vides labiekārtošanā un ikdienas dzīves uzlabošanā.

[vairāk]