1 12.12.2018
Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” ietvaros Dagdas novada pašvaldībā tiks īstenoti jauniešu iniciatīvu projekti

Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” ietvaros un, saskaņā ar 2017. gada 30. augusta noslēgto Sadarbības līgumu Nr. P6-13/07 ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par Eiropas Savienības struktūrfondu projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu, projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001, Dagdas novada pašvaldībā,...

[vairāk]
1 12.12.2018
Jauns akordeons mūzikas nodaļai

Dienu pirms Valsts simtgades svinībām akordeona klases skolotājām Tamārai Starovoitovai un Ritai Kāpostei, kā arī akordeona klases audzēkņiem bija īpaša, jo ikvienam akordeona klases audzēknim bija iespēja iepazīt un izbaudīt tikko iegādātā akordeona “JUPITER” (ready elective) skanējumu.

[vairāk]
1 12.12.2018
Projekta Nr.8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizēšana Dagdas novada izglītības iestādēs 2018./19.m.g. 1.semestrī

 * Andzeļu pamatskolā ir iesaistīti 7 skolēni. Projekta ietvaros skolēniem ir iespēja individuāli apgūt trūkstošās zināšanas, saņemt papildus konsultācijas, līdz ar to netiek meklēti iemesli, lai izvairītos no mācībām. Skolēni novērtē to, ka pārējie neredz viņu kļūdas, kļūst drošāki, pārliecinātāki. Kaut nedaudz, bet tiek uzlaboti mācību...

[vairāk]
1 12.12.2018
Rudens aktivitātes Ezernieku vidusskolas pirmsskolas izglītības grupā

Zinību diena. Neparasti silts rudens sasauca bērnus Ezernieku vidusskolas pirmsskolas grupās. Prieks redzēt savus draugus pēc garas vasaras, izspēlēt un izdziedāt draugu lokā jautras rotaļas un dziesmas. Šogad pirmsskolas grupas apmeklē 27 pirmsskolas vecuma bērni.

[vairāk]
1 11.12.2018
Vieglatlēti Ludzā

7. decembrī mūsu sporta skolas jaunākie audzēkņi piedalījās Ludzas novada atklātajās vieglatlētikas sacensībās.

[vairāk]
1 10.12.2018
Pateicības nevar būt par daudz

Šī gada 24.novembrī Rīgā Kultūras pilī ,,Ziemeļblāzma’’ un 5.decembrī Daugavpilī Vienības namā notika svinīgi pasākumi, kas pulcēja labākos brīvprātīgā darba veicējus Latvijā. Arī no Dagdas šogad nominācijai ,, Gada brīvprātīgais -2018’’ tika izvirzīta brīvprātīgā darba veicēja Zoja Antonova, kura nu jau septiņus gadus ziedo savu brīvo laiku...

[vairāk]
10.12.2018
Ceturtās Adventes Lūgšanu brokastis

Jau ceturto gadu Dagdā notiek Adventes Lūgšanu brokastis, kas pulcē garīgās un laicīgās varas pārstāvjus, kā arī visus labas gribas cilvēkus, lai mazliet apstāties no ikdienas skriešanas un pavadīt šo laiku mierā un pārdomās.

[vairāk]
1 06.12.2018
Advente Asūnes sākumskolā

Advente ir laiks, kad cilvēki sāk ilgoties miera. Apkārt tik garajās stundās valdošā tumsa liek sapņot par sauli un gaismu, un, cerībā uz to, atmodina sirdis labajam. Labiem vārdiem, labiem darbiem, cēlai rīcībai. Ļaudis arvien vairāk tiecas būt mājās, pie savējiem, vēloties iepriecināt, sasildīt un vienkārši būt kopā.

[vairāk]