1 14.11.2018
Par autobusu reģionālās nozīmes autobusu kavēšanos 21.novembrī

SAKARĀ AR DZELZCEĻA PĀRBRAUKTUVES NR.336 (PIE KRĀSLAVAS STACIJAS) SLĒGŠANU 2018. GADA 21. NOVEMBRĪ NO PLKST. 7:30 LĪDZ 17:00 TIKS MAINĪTS REĢIONĀLĀS NOZĪMES AUTOBUSU BRAUKŠANAS CEĻŠ, NOVIRZOT TOS PA APBRAUCAMO CEĻU. LĪDZ AR TO VAR KAVĒTIES AUTOBUSU PIENĀKŠANAS LAIKI PIETURVIETĀS.

[vairāk]
1 14.11.2018
Ilūkstes novada atklātās vieglatlētikas sacensības ,,Rudens kauss’’

Lāčplēša dienā 11.novembrī Dagdas novada Sporta skolas jaunākie vieglatlēti piedalījās Ilūkstes novada atklātās vieglatlētikas sacensības ,,Rudens kauss’’ un izcīnīja sekojošas godalgotas vietas: Daniels Kazakevičs   1. vieta tāllēkšanā un 2. vieta 600m skriešanā. Viktors Kuzmins        2. vieta tāllēkšanā un 3. vieta 50m/b skriešanā. Samuels...

[vairāk]
1 14.11.2018
Baltijas valstīm - 100

Šogad Baltijas valstis svin savas dzimšanas dienas.

[vairāk]
1 13.11.2018
Simtgades Lāčplēša dienas lāpu gājiens

Dagdā jau par tradīciju kļuvis Lāčplēša dienas lāpu gājiens. 12. novembrī, Latvijas simtgades gadā, pieminot Latvijas valsts armijas uzvaru pār Bermonta karaspēku, notika lāpu gājiens.

[vairāk]
1 13.11.2018
Zināmi konkursa “Gada cilvēks” un “Gada kolektīvs” laureāti

Līdz 31. oktobrim Dagdas novada pašvaldība pieņēma iedzīvotāju pieteikumus nominācijām “Gada cilvēks” un “Gada kolektīvs”.

[vairāk]
1 12.11.2018
Ieskats Dagdas novada karjeras attīstības atbalsta pasākumā ‘’Uzņēmējdarbība laukos’’

08.10.2018. Andrupenes pamatskolas 2.-7.kl. skolēni un 11.10.2018. Dagdas vidusskolas 3.kl. skolēni apmeklēja un iepazina z/s “Klajumi”, kur tiek audzēti un kopti Latvijas šķirnes zirgi, uzzināja, kas ir bioloģiskā saimniecība. Ekskursijas laikā uzklausīja saimnieku stāstījumu par savu dzīves gājumu un uzņēmējdarbības iespējām laukos, uzzināja,...

[vairāk]
1 12.11.2018
Pie kolēģiem Lietuvā

24.oktobrī grupa Andrupenes pamatskolas skolotāju viesojās pie kolēģiem Lietuvā Seno Trāķu Andžeja Stelmačovska (Andrzej Stelmachowski) pamatskolā.

[vairāk]
1 09.11.2018
“Attīsim atmiņu kamolu”

24.oktobrī Asūnes TN notika vecākajai paaudzei veltīts pasākums “Attīsim atmiņu kamolu” un balle, kur seniori vērojot priekšnesumus un griežoties deju ritmos, atminas gan pirms vairākiem gadu desmitiem piedzīvoto, gan pa kādam šodienas piedzīvojumam.

[vairāk]
1 09.11.2018
Septembra un oktobra Šķaunes sākumskolas pasākumi

Septembris un oktobris Šķaunes sākumskolā bija notikumiem bagāti. Tika svinēta Tēvu diena. Pirmsskolas grupas bērni veidoja jostu “Rakstu raksti tēvu jostā” un apsveikuma kartiņas. Sākumskolas klašu audzēkņi savukārt sacentās ātrumā un veiklībā, piedaloties Tēvu dienas sporta spēlēs.

[vairāk]
1 09.11.2018
NVA piedāvā bezdarbniekiem atbalstu ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai

Daudzi darba ņēmēji, ilgus gadus strādājot kādā noteiktajā profesijā un praktiskajā darbā iegūstot profesionālās zināšanas un prasmes, ir kļuvuši par sava aroda meistariem, bet viņiem nav atbilstošas profesionālās kvalifikācijas apliecības, un tas, darbu zaudējot, kļūst par nopietnu šķērsli jauna darba meklējumos. Lai darba vidē apmācīti...

[vairāk]