1 11.12.2017
Novembris Konstantinovas sākumskolā

Latviešiem Mārtiņdiena saistās galvenokārt ar rudens beigu darbiem un ziemas sākumu. Un neapšaubām Mārtiņu simbols ir gailis.

[vairāk]
1 08.12.2017
Notiks konference “Bāriņtiesas pārmaiņu procesā”

Piektdien, 8.decembrī Liepājā, Liepājas Olimpiskajā centrā, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija sadarbībā ar Liepājas pilsētas domi un Liepājas pilsētas bāriņtiesu organizē konferenci'' Bāriņtiesas pārmaiņu procesā''. Konferencē dalību apliecinājuši vairāk nekā 280 bāriņtiesu darbinieki no visiem Latvijas reģioniem.

[vairāk]
1 07.12.2017
Adventes Lūgšanu brokastis + video

5.decembrī Dagdas Tautas namā ļaudis pulcējās uz Dagdas novada pašvaldības rīkoto labdarības pasākumu Adventes Lūgšanu brokastis. Šī gada pasākumā ziedojumi tika vākti Dagdas Svētā Nikolaja pareizticīgo draudzes dievnamam.

[vairāk]
1 07.12.2017
Aktivitātes novembrī Ezernieku vidusskolā

Novembris skolā pagāja valsts svētku noskaņojumā. Tika izrotātas skolas telpas, skolēni iesaistījās dažādās aktivitātēs.

[vairāk]
07.12.2017
Izdota apjomīga grāmata par Dagdas novada vēsturi un ļaudīm

Daugavpils Universitāte izdevusi grāmatu „Dagdas novads gadsimtu ceļos: notikumi un ļaudis”, kuras autori ir ķīmijas habilitētais doktors Oļegs Papsujevičs (1935-2017) un pedagoģijas habilitētais doktors Jānis Pokulis (1938-2016).

[vairāk]
1 07.12.2017
Jaunākais “Dagdas Novada Ziņas” numurs

Iznācis decembra pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums.

[vairāk]
1 06.12.2017
Izglītības iestādes var pieteikt mācību programmas pieaugušajiem 12 nozarēs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina izglītības iestāžu pieteikšanos pieaugušo mācību īstenošanai otrajā pieteikšanās kārtā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.

[vairāk]
1 06.12.2017
Pierobežas jaunieši apzinās dabas vērtības

Uzsākta projekta "Dabas vērtību apzināšana un cieņpilnas attieksmes veidošana Latvijas austrumu pierobežas jauniešu lokā" īstenošana.

[vairāk]
1 06.12.2017
Andzeļos uzstādīti āra trenežieri

Pateicoties Latvijas Lauku attīstības programmai „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apakšpasākuma “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros, tika realizēts projekts caur Krāslavas rajona partnerību.

[vairāk]