1 17.08.2017
Latvijas Radio 2 uzsāk raidījumu ciklu par pieaugušo izglītību “Es to gribu, es to varu!”

Sākot ar augustu, Latvijas Radio 2 ēterā katru sestdienu un svētdienu pulksten 15:30 skan divdesmit raidījumu cikls “Es to gribu! Es to varu!”, kas runā par pieaugušo izglītību Latvijā.

[vairāk]
1 16.08.2017
Sākas balsošana par Latvijas ainavu dārgumiem!

Ainavu ekspertu padome kopā ar plānošanas reģioniem ir izvērtējusi visas pieteiktās ainavas, ņemot vērā to vizuālo vērtību un nozīmi Latvijas vēsturē, un turpmākam sabiedrības vērtējumam izvirza 243 ainavas.

[vairāk]
1 16.08.2017
Ir sākusies otrā nometne „Radīsim pašu rokām”

Šīs vasaras 2. nometne Aleksandrovas internātpamatskolā ir sākusies! Latvijas Lietuvas starptautiskā projekta „Interreg” (projekta. nr. LLI-151) ietvaros Aleksandrovas internātpamatskola no 14. līdz 23. augustam organizē nometni „Radīsim pašu rokām”, kurā piedalās 16 bērni no Latvijas un Lietuvas.

[vairāk]
1 16.08.2017
Aicina pieteikties “Uzņēmēju dienās Latgalē 2017”

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar Daugavpils domi un Latgales plānošanas reģionu aicina pieteikties uzņēmējus dalībai “Uzņēmēju dienās Latgalē 2017”, kas notiks 15. un 16. septembrī Daugavpils Olimpiskajā centrā, (Daugavpilī, Stadiona ielā 1).

[vairāk]
1 16.08.2017
Grozījumi autobusa maršrutā

VSIA „Autotransporta direkcija” informē par grozījumiem pārvadātāja SIA “Daugavapils autobusu parks ” reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6236 Dagda – Ruduški – Mamonova:

[vairāk]
1 16.08.2017
Eko diena

Rudenī notiks "Eko diena", kuras ietvaros iedzīvotāji varēs nodod nederīgas elektriskās un elektroniskās ierīces.

[vairāk]
1 16.08.2017
Paveiktais Dagdas novadā Plēves akcijas ietvaros

Vides pakalpojumu uzņēmums SIA “Clean R” sadarbībā ar Dagdas novada pašvaldību 2017. gada 8. jūlijā organizēja “Plēves vākšanas akciju”,

[vairāk]
16.08.2017
Komersantiem pieejams atbalsts jaunu produktu attīstībai

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) maziem un vidējiem komersantiem atbalstu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai nodrošina inovāciju vaučeru programmas ietvaros. Šis ir viens no veidiem kā LIAA atbalsta inovatīvu ieceru īstenošanu, kopīgi veicinot Latvijas tautsaimniecības izaugsmi.

[vairāk]
1 15.08.2017
Sabiedriskā apspriešana par Eiropas pilsoņu iniciatīvu

„Eiropas Komisija izsludināja sabiedrisko apspriešanu – līdz 16.08.2017. aicinot visus ES pilsoņus (tajā skaitā Latvijas pilsoņus) izteikt aptaujā viedokļus par nepieciešamiem atvieglojumiem Eiropas Padomes un Parlamenta 16.02.2011. regulā (ES) nr.211/2011 par pilsoņu iniciatīvu.

[vairāk]
15.08.2017
Pilotē dronu droši un tiesiski

Ministru kabineta 2016 gada 22.novembra noteikumi Nr. 737 "Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi" attiecas uz jebkuru personu, kuras īpašumā vai valdījumā ir bezpilota gaisa kuģis vai kura vēlas veikt bezpilota gaisa kuģa lidojumus, kā arī uz komersantiem...

[vairāk]