Ziņas, Domes ziņas, Novada ziņas

20.03.2017

Dagdā viesojās zemkopības ministrs

123456 1/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

17.martā Dagdā vizītē bija ieradies zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, valsts sekretāra vietniece Rigonda Krieviņa, Lauku atbalsta dienesta direktore Anna Vītola-Helviga un Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs Uldis Koņečnijs.

Zemkopības ministrs īsi uzrunāja klātesošos lauksaimniekus, uzņēmējus, novada domes deputātus, pagastu pārvalžu vadītājus un citus interesentus. J.Dūklavs nedaudz ieskicēja turpmāko prezentāciju tēmas un iepazīstināja ar aktualitātēm un notikumu pasaulē un Eiropas Savienībā ietekmi uz lauksaimniecības nozari Latvijā un Eiropā. Kā arī atgādināja par drošības prasību ievērošanu putnu novietnēs, lai izvairītos no putnu gripas.

 

Lauku atbalsta dienesta (LAD) direktore Anna Vītola-Helviga savā prezentācijā runāja par LAD darba aktualitātēm. Vispirms viņa informēja klātesošos par pagājušā gada rādītājiem un izmaksātajiem finanšu līdzekļiem katram konkrētajam pasākumam. A.Vītola-Helviga runāja par veiksmīgo elektronisko pieteikšanās sistēmu. Patiecoties iespējai elektroniski pieteikties platību maksājumiem, pārdeklarāciju skaits ir samazinājies 4 reizes salīdzinot ar 2015.gadu. Tāpat arī LAD vadītāja runāja par dažādām sezonas problēmām, kas katru gadu atšķiras. Piemēram, iepriekšējā gadā parādījās daudz pieteiktu garšaugu platību, tāpat arī lauksaimnieki nepiesakās visiem atbalsta veidiem, ko varētu saņemt, līdz ar to pašu neuzmanības dēļ zaudē pieejamo finansējumu. Ņemot vērā šo apstākli, LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā tika veikti vairāki uzlabojumi - automātiski “parādīsies atzīme” par brīvprātīgo saistīto atbalstu, izveidots NATURA 2000 slānis mežiem un ilggadīgo zālāju slānis. Uz tikšanos ieradušies cilvēki varēja uzzināt par jauninājumiem - zaļināšanas jauno elementu, kad varēs sēt starpkultūru (būs jāiesēj līdz 01.09. un jāsaglabā līdz 31.10.), pieteikšanās dīzeļdegvielai notiks vienlaicīgi ar platību maksājumu pieteikumiem, garšaugu (ķimenes, koriandrs, mārdadzis u.c.) atbalsta likme samazināta no 399 eiro uz 117 eiro. Kā arī bioloģiskajai lauksaimniecībai noteikti obligāti minimālie ieņēmumi par 2017.gadu (neieskaitot bioloģiskos maksājumus). Prezentācijā stāstīja arī par bloku precizēšanas kārtību un “lauksaimnieku blokiem”. A.Vītola-Helviga aicināja apmeklēt lauksaimniekiem domātos informatīvos seminārus un konsultācijas, kas notiks arī Dagdas novadā - 11.aprīlī Dagdā, 10.maijā Ezerniekos un Bērziņos. Noslēgumā tika stāstīts par investīciju pasākumiem (ELFLA, EJZF), biežāk pieļautajām kļūdām projektu pieteikumos, projektā paredzēto mērķu un rādītāju sasniegšanas rādītājiem un 2017.gadā plānotajiem pasākumiem.

 

Par kopējās lauksaimniecības politikas nākotni un izmaiņām 2017.gadā runāja valsts sekretāra vietniece Rigonda Krieviņa. Viņa stāstīja par izmaiņām tiešmaksājumos un provizoriskajām atbalsta likmēm. Ir precizēta “jaunais lauksaimnieks” definīcija, līdz ar to tika skaidrots, kas var saņemt atbalstu. Plašāk tika apspriests pasākums “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” un jauns pasākums Latvijas Lauku attīstības programmā 2014.-2020.gadam “Sadarbība”. Šī pasākuma mērķis ir veicināt sadarbībustarp lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauksaimniecības produktu (izņemot zivsaimniecības produktu) pārstrādes nozarē iesaistītajiem konkrētu mērķu sasniegšanai, izstrādājot jaunus produktus, procesus, tehnoloģijas un metodes šajās nozarēs. Turpinājumā tika sniegta informācija par plānotajām Latvijas Lauku attīstības programmas pasākumu kārtām un izmaiņām tirgus pasākumos 2017.gadā - ēnu ekonomikas mazināšanu un zaļajiem publiskajiem iepirkumiem. Valsts sekretāra vietniece R.Krieviņa noslēgumā aicināja lauksaimniekus piedalīties sabiedriskā apspriešanā un aizpildīt anketu par ES Kopējo lauksaimniecības politiku. Izteikt viedokli var ŠEIT.


Iespēju satikt zemkopības ministru izmantoja zemnieki, kas nodarbojas ar zirgu audzēšanu. Viņi uzrunāja J. Dūklavu un aicināja pievērst lielāku uzmanību Latgales rikšotājiem. Zirgkopji ministram uzdāvināja lielu kolāžu par Latgales rikšotāju. Arī pārējie klātesošie aktīvi izmantoja iespēju uzdot jautājumus.

 

Plašāk par ministra vizīti un apspriestajiem jautājumiem Dagdas TV sagatavotajā sižetā.

 

Guna Malinovska

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

 

 

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS