Izsoles

05.05.2021

Nekustamā īpašuma “Ziedlauki” izsole

1 1/
  • 1

PAZIŅOJUMS par nekustamā īpašuma “Ziedlauki”, Svariņu pagastā elektronisko izsoli

Dagdas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli pašvaldības nekustamajam īpašumam “Ziedlauki”, adrese: Latgales iela 9, Svarinci, Svariņu pagasts, Dagdas novads, kadastra numurs 6090 001 3381, kas sastāv no zemes gabala 1,1665 ha platībā (kadastra apzīmējums 6090 001 3381) un uz tās esošām 2 ēkām (kadastra apzīmējumi: 6090 001 3381 001 un 6090 001 3381 002);

Sākumcena – 1300 euro, izsoles solis - 150 euro, nodrošinājuma maksa – 130 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 02.04.2021. plkst.13.00 līdz 22.04.2021. plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 02.04.2021. plkst. 13.00, noslēdzas  05.05.2021. plkst. 13.00.

Nodrošinājuma nauda 130 EUR apmērā jāiemaksā Dagdas novada pašvaldības norēķinu kontā, reģistrācijas Nr.90000041224, AS SEB banka, konts LV72UNLA0050018182302 ar atzīmi “Elektroniskā izsole, īpašuma Ziedlauki nodrošinājums”.

Dalības maksa 20 EUR apmērā maksājama atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē izrakstītajam rēķinam.

Tālr. uzziņām 65681712.


<- Atpakaļ uz: Pašvaldības izsoles