Izsoles

02.07.2021

Nekustamā īpašuma “Matuši” elektroniska izsole

1 1/
  • 1

PAZIŅOJUMS par nekustamā īpašuma “Matuši”, Andrupenes pagastā elektronisko izsoli

Dagdas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli pašvaldības nekustamajam īpašumam “Matuši”, Andrupenes pagasts, Dagdas novads, kadastra numurs 6042 004 0114, kas sastāv no zemes gabala 3,2 ha platībā (kadastra apzīmējums 60420040114).

Sākumcena – 3 300 euro, izsoles solis - 250 euro, nodrošinājuma maksa – 330 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 02.06.2021. plkst.13.00 līdz 22.06.2021. plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 02.06.2021. plkst. 13.00, noslēdzas  02.07.2021. plkst. 13.00.

Nodrošinājuma nauda 330 EUR apmērā jāiemaksā Dagdas novada pašvaldības norēķinu kontā, reģistrācijas Nr.90000041224, AS SEB banka, konts LV72UNLA0050018182302 ar atzīmi “Elektroniskā izsole, īpašuma Matuši nodrošinājums”.

Dalības maksa 20 EUR apmērā maksājama atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē izrakstītajam rēķinam.

Tālr. uzziņām 65681712.


<- Atpakaļ uz: Pašvaldības izsoles