Izglītības ziņas

14.05.2020

Biežāk uzdotie jautājumi un ieteikumi gatavojoties 2019./2020. mācību gada noslēgumam

1 1/
  • 1

Šis mācību gads paliks atmiņā daudziem – vēl nav piedzīvots, ka tik ilgu laiku bērni mācās mājās, un viņiem nav iespēju socializēties ar vienaudžiem. Covid-19 izplatības dēļ korekcijas dzīvē, protams, ieviestas pilnīgi visu iedzīvotāju vidū. Attālinātās mācības skar ne tikai bērnus, bet arī pedagogus, vecākus... Visiem ir jāiemācās dzīvot citādi. Kā noslēgsies šis mācību gads?

Valsts izglītības satura centrs apkopojis ieteikumus, kas palīdzēs sagatavoties 2019./2020. mācību gada noslēgumam.

Kad un kā noslēgsies šis mācību gads?

Saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos par 2019./2020. mācību gada un mācību semestra sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku mācību gads dažādām klasēm noteikts šādi:

- 9. klasēm – 29. maijs ir pēdējā mācību diena; 12. jūnijs – mācību gada beigu datums.

- 12. klasēm – 15. maijs ir pēdējā mācību diena; 7. jūlijs – mācību gada beigu datums.

- Pārējām klasēm (mācības attālināti) – 29. maijs pēdējā mācību diena; 29. maijs – mācību gada beigu datums.

Apliecību izsniegšanu par pamatizglītības ieguvi VISC aicina organizēt pēc 12. jūnija. Sertifikāti par vispārējo vidējo izglītību tiks izsniegti, sākot ar 24. jūliju. Sertifikāti par valodas prasmes pārbaudi mazākumtautību skolās tiks izsniegti, sākot ar 26. jūniju.

Vai skolotājiem šogad ir paredzēts atvaļinājums?

Pedagogu atvaļinājumu, tāpat kā citu profesiju pārstāvju atvaļinājumu, regulē Darba likums. Pedagogam ir tiesības saņemt astoņas nedēļas garu atvaļinājumu, tas var būt arī dalīts/pārtraukts.
Atvaļinājums pienākas neatkarīgi no skolas dibinātāja. Parasti skolotāji atvaļinājumā dodas vasarā, taču, vienojoties ar darba devēju, var to izņemt arī citā laikā.

Kas notiek ar iestāšanos un uzņemšanu vidusskolās, profesionālajās skolās?

Uzņemšanas nosacījumi profesionālajās un vidējās izglītības iestādēs nav mainīti: prasība ir apliecība par pamatizglītības iegūšanu. Bet ir vidusskolas un ģimnāzijas, kuras pašas nosaka, kā uzņem vidusskolēnus. Ir zināms, ka arī šogad valsts ģimnāzijas un daudzas vidusskolas rīkos uzņemšanas konkursus.

Vai šogad būs izlaidumi?

Ir pieļaujams svinīgs pasākums atestāta saņemšanas brīdī, bet ir jāievēro visi valstī noteiktie drošības pasākumi: svinīgajā pasākumā var piedalīties ne vairāk kā 25 cilvēki, jāievēro divu metru distance, bet svinību saviesīgā daļa jāsvin ģimenes lokā – mājās. Svinīgā pasākuma ilgums skolas iekštelpās nedrīkst pārsniegt trīs stundas.

Kā skolēniem tiks organizēta droša nokļūšana uz eksāmeniem?

Šos loģistikas jautājumus pašlaik risina Izglītības un zinātnes ministrija, sadarbojoties ar Satiksmes ministriju un Latvijas pašvaldībām. VISC ir ļoti svarīgi apzināt skolēnu skaitu, kas piedalīsies eksāmenos, tādēļ līdz 15. maijam izglītības iestādēm jāveic skolēnu pārreģistrācija, precizējot skolēnu skaitu, kuri piedalīsies konkrētajos eksāmenos.

Kāpēc VISC neizskatīja iespēju organizēt eksāmenus tiešsaistē, kas palīdzētu novērst nepieciešamību pēc eksāmenu novērotājiem?

VISC izskatīja šo iespēju. Tika aptaujāti 9. klašu skolēni par viņu tehniskajām iespējām, pieejamajām kamerām un mikrofoniem. Tad tika pieņemts lēmums eksāmenus 9. klasēm atcelt (izņemot minēto latviešu valodas eksāmenu mazākumtautību skolām). Nākotnē, līdz ar jaunā izglītības satura ieviešanu, eksāmenu kārtošana varētu notikt tiešsaistē. Bet ne pašlaik, kad mācības notiek attālināti.

Aprīļa beigās un maija sākumā IZM sadarbībā ar Edurio veica 9. un 12.klašu skolēnu aptaujāšanu par viņu gatavību valsts pārvaldes darbiem un vairākiem eksāmena norises scenārijiem. Aptauju dati tika ņemti vērā, pieņemot lēmumu par eksāmenu norisi. Informāciju par eksāmenu norisi atradīsiet šajā lapā: https://visc.gov.lv/aktualitates/info_20200314.shtml 

Latvijas skolēnu aptaujas rezultātus un secinājumus variet lasīt šeit: https://home.edurio.com/izm-eksamenu-aptauja

Vairāk lasīt:

Dagdas novadā izglītības iestādēs uz doto brīdi ir sakārtoti CE kārtotāju saraksti, ir noteikti novērotāji, intervētāji, darba vadītāji.

No 18.maija Ezernieku un Dagdas vidusskolās atsāksies 12.klašu skolēnu konsultācijas. Jāievēro distancēšanās un higiēnas prasības. Skolu direktori Vija Gekiša un Aleksandrs Gžibovskis izstrādājuši konsultāciju un CE norises kārtību.

Aleksandrovas pamatskolā skolas vadība ir izstrādājusi kvalifikācijas eksāmena norisi arodklasēs. Ar secību ir iepazīstināti visi skolēni un viņu vecāki. Sabiedriskais transports mūsu 12.klašu skolēniem uz eksāmeniem nav jāizmanto. Nokļūšanai uz skolu skolēniem ir sastādīts grafiks un iesniegts Dagdas novada pašvaldības transportam. Aizsardzības līdzekļi (maskas, cimdi) un dezinfekcijas līdzekļi ir pasūtīti. Jāplāno, kā notiks iekšā un ārā laišana, masku dalīšana, kontrole, dokumentu kopēšana, novērošana ‒ jāiesaista liels cilvēkresurss, jāplāno, kurš būs kur, kurā dienā, kas, kam jādara, ko aiztikt un ko neaiztikt utt.

Aicinu 12.klašu skolēnus nopietni attiekties pret savu un citu veselību, veltīt laiku mācībām, lai noskaidrotu tās lietas mācību priekšmetos, par kurām īsti droši nejūtas. Atbildība. Līdzatbildība. Iespēja katram.

Skolu vadītājiem līdz ar 12. klašu eksāmeniem, jādomā par 10.klašu skolēnu uzņemšanu jaunajās programmās, kā arī saviem topošajiem pirmklasniekiem.

Paldies Jums iestāžu vadītāji par operativitāti, entuziasmu!

 

Informāciju sagatavoja Dagdas novada IKSN vadītāja M.Micķeviča

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls