Ziņas, Izglītības ziņas

26.03.2020

Attālinātās mācības Dagdas novadā 4.diena

12345678910 1/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

#MāciesMājās dienasgrāmata

4.diena 26.03.2020

Labdien, mūsu mīļie 4.dienas dienasgrāmatas lasītāji!

Katru rītu Dagdas vidusskolas pedagogs pirms darba cēliena saņem uzmundrinošu ziņu no skolas direktores Vijas Gekišas. Vai nav jauki sākt tā darba dienu? Kāds teiks varbūt kādas poēzijas !Mums jāstrādā. Jā….Un tomēr dāvāsim viens otram labu vārdu, gaišu smaidu. (skolotāja M.Micķeviča)

 Un gribu padalīties ar šiem viedajiem vārdiem:

,,…kurš gan no skolotājiem varētu pateikt, ka viņš ir pilnībā izaudzis un ka vairs nekādu jaunu atklāsmju viņam nebūs? Laikam jau neviens. Bet kāpēc es visu laiku gaidu, ka beidzot „izmācīšos, izdarīšu, sakārtošu” un tad dalīšos ar to, kas man ir? Varbūt tas ir jādara tagad, kamēr vēl neesmu īsti „izmācījusies, izaugusi un sakārtojusi”, jo varbūt kādam es esmu vajadzīga tieši tāda – līdz galam neizaugusi, nesakārtota, neizmācījusies, jo viņam vieglāk sekot tam, kurš viņam tuvāks, nevis sēž augstu pie mākoņiem. Tāds pats dzīvs, neideāls cilvēks, kurš nupat vandījies pa dubļiem un vēl drusku vandās, ar savu karmu un saviem risināmajiem jautājumiem. Iespējams, tā vieglāk ir kopā izaugt, kad redzi otru – tādu nepilnīgu, kurš cenšas, dara, mainās, kļūdās un tomēr aug?”
/Ginta Filia Solis/

Mācīsimies kopā ar mūsu skolēniem, augsim kopā ar viņiem!

Dagdas vidusskolas direktore Vija Gekiša

Lai nodrošinātu attālināto mācīšanos, tiek izmantotas dažādas metodes. Skolēni pilda nelielus pētniecības uzdevumus, radošu darbus un uzdevumus. Skolēni strādā radoši, ir aktīvi.

Darbā tiek izmantotas dažādas platformas: e-klase, uzdevumi.lv. soma.lv.

Komunikācija, domu apmaiņa, atgriezeniskās saites iegūšana tiek nodrošināta e-klases pastā, e-pastā, WhaatsApp, telefoniski.

Daudzi vecāki aktīvi iesaistās mācību procesa īstenošanā. Tas priecē.

Skolēniem rodas problēmas organizēt un plānot savu darbu. Iesakām sakārtot dienas režīmu un darbu izpildes grafiku.

Varbūt attālinātā mācīšanās nostiprinās skolēnu prasmi strādāt patstāvīgi un regulāri?

Ezernieku vidusskolas dabaszinību skolotāja Lidija Kudrjavceva

3 lielākie izaicinājumi, ar kuriem vajadzēja tikt galā vai kuri joprojām tiek risināti

Izdomāt veidus, kā mācīt teoriju un atlasīt mācību materiālu attālinātai mācīšanai.

Kā saņemt atgriezenisko saiti par mācību procesu gan skolotājam, gan skolēnam.

Sadarbība gan starp pedagogiem, gan skolēniem un viņu vecākiem.

Kā sniedzat atgriezenisko saiti skolēnam!

WhatsApp

E-klases pastā

E-klases dienasgrāmatā

Uzdevumi.lv komentāri pie uzdevumiem

Individuāli (telefoniski)

Ko Jūs ieteiktu skolēniem un vecākiem šajā laikā, kad mācības notiek attālināti?

Skolēniem – mācīties plānot laiku mācībām un atpūtai.

Vecākiem – iesaistīties un atbalstīt savus skolēnus mājās, kas mācās, atbalstīt vienam otru, uzmundrināt un domāt pozitīvi.

Dagdas vidusskolas vēstures skolotāja Liene Vorobjova

Vislielākie izaicinājumi bija:
1. Sākumskolas skolēnam pašam sazināties ar klases audzinātāju;
2. Kā saplānot darba procesu;
3. Sākumskolas skolēnam pildīt uzdevumus patstāvīgāk.

Atgriezeniskā saite notiek caur e-klases pastu un whatsapp. Skolēnam katru dienu jāaizsūta izdarītais un jāsazinās ar skolotāju. Tāpat jāraksta atsauksmes par dienu!

Skolotājiem ieteiktu būt pacietīgiem, izturīgiem, mierīgiem un neaizmirst pašiem par sevi!

 Dagdas vidusskolas 2 skolēnu māmiņa Natālija Bistrova

3 lielākie izaicinājumi, ar kuriem vajadzēja tikt galā vai kuri joprojām tiek risināti:

Vajag daudz brīva laika no sava darba ( ideālais variants atvaļinājums), lai palīdzētu bērnam mācību procesa, jo esošā situācijā vecāki pilda skolotāja funkcijas mājās. Sākumā pašam ir jāsaprot tēmu un ko prasa un tad arī palīdzēt bērnam visu saprast, veiksmīgi apgūt tēmu un izpildīt. Diemžēl e-klase ne vienmēr viss ir pieejams vai netiek saņemts, šajos gadījumos skolotājai visu informāciju jāsūta vēlreiz. Interneta dēļ, sistēmas darbības dēļ un tas ka ir viens dators uz visiem ne vienmēr var paspēt izpildīt uzdevumus UZDEVUMI.LV, kas tiek uzdots, jo tie atslēdzās.

Kopumā viss notiek, viss tiek izpildīts.

Kā skolotājs sniedz atgriezenisko saiti skolēnam!

 Ļoti labi, skolotājs vienmēr ir pieejams un atsaucīgs.

Ko Jūs ieteiktu skolotājiem šajā laikā, kad mācības notiek attālināti?

Uz doto momentu nav ko ieteikt skolotājiem, jo šīs process ir kaut kas jauns visiem.

Izturību un pacietību vecākiem, jo tie tagad ir un vecāki un skolotāji saviem bērniem.

Dagdas vidusskolas 2 skolēnu māmiņa (IKSN ir zināma)

Lielākais izaicinājums vecākiem ir saprast visu mācību procesu un tikt līdzi. Skolotāji atgriezenisko saiti sniedz savlaicīgi. Manuprāt, skolotāji ļoti labi tiek galā ar savu darbu.

Iveta Muravska, 4 bērnu māmiņa, Šķaunes sākumskola

*Sākumskolas posmā bērni nevar patstāvīgi pildīt uzdevumus, līdz ar to vecāki ir pārslogoti. Vecāki nevar palīdzēt, jo paši nesaprot valodu un neprot darboties ar datoru. Skolotāja izmantojot WhatsAppu regulāri raksta, zvana. Skolotāja ļoti labi sniedz visu informāciju, ja notiek kādas grūtības vienmēr palīdz. Nezinu ko ieteikt , manuprāt skolotāji maksimāli labi strādā.

*Profilu izveidošana un savienošana (eklase, uzdevumi.lv). Jāteic, ka bērns reāli mācās pat ilgāk nekā skolā. Darāmā apjoms ir diezgan liels un ņemot vērā ne īpaši labas iemaņas darbā ar datoru tas aizņem ievērojamu laiku. Viss kārtībā. Bērns ar nepacietību gaida novērtējumu un jūtas motivēts, kad skolotājs atsūta novērtējumu un uzmundrinošus vārdus. Saglabāt pacietību un biežāk pakontrolēt procesu ar video zvanu palīdzību J tas liek bērnam sapurināties .Tāpat patika saziņa ar audio ziņām Whatsappā (ātrāk nekā drukāt un jautrāk).Būtu labi, ja vecāki savu bērnu darbus sūtītu skolotājam individuāli nevis kopējā grupā J

* Skolēni ļoti daudz laika pavada pie datora, telefona. Ja ģimenē ir vairāki skolēni (katram ir savs telefons), bet viens dators, grūtības sagādā to sadalīt. Skolēni kautrējas, nav pieraduši zvanīt, rakstīt skolotājai, prasa palīdzību, skaidrojumu vecākiem, kuriem arī jāpilda savi pienākumi. Skolotāji raksta komentārus uzdevumi.lv, sazinās izmantojot WhatsAppu. Pacietību, mieru, veselību mūsu skolotājiem.

P.S. Pozitīvais: Skolēni iemācīsies rakstīt vēstules un pievienot failus e-pastā. Būs atbildīgāki un patstāvīgāki. Pieradīs regulāri sekot informācijai e-klasē.

Ezernieku vidusskolas 3 skolēnu vecāku atbildes(IKSN ir zināmi)

Lielākie trīs izaicinājumi vecākiem ir pacietība, atbildība un sapratne. Skolēni ir apmierināti ar atgriezenisko saiti, kuru sniedz skolotāji. Es skolotājiem novēlētu pacietību, mieru, labu veselību grūtajā laikā!

Lilita Kaše, 5 bērnu māmiņa, Šķaunes sākumskola

Sporta nodarbības aizliedza uzreiz pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas un pirmā doma bija, kā bez kustībām ierobežotā telpā nodzīvot šo ilgo laiku, ja esi pieradis nepārtraukti kustēties, sacensties, spēlēt komandā. Bet varbūt tieši kustības būs tās zāles no vīrusa, no garlaicības, no ilgas sēdēšanas.

Sporta skolas pedagogi tika aicināti pielāgoties strādāt attālināti, dot uzdevumus visai grupai, individuālos norādījumus. Sporta treneri izsūtīja vingrinājumus, programmas, kuras var veikt mājas apstākļos, izveidoja grupas aplikācijas, lai varētu sekot audzēkņu treniņiem. Protams tika ievērots mācību treniņu grupas vecums, audzēkņa spējas, sportiskā sagatavotība un, ka paredzētais slodzes apjoms pēc noteikta laika ir jāmaina. Vecāki audzēkņi tika mācīti bagātināt savas kustības ar internetā atrasto, vērtēt to, analizēt, vai tas būs viņiem noderīgs, vai būs izpildāms.

Protams pastāv bažas, ka var veidoties nepareizas kustības, kļūdas, kuras būs vēlāk ilgi jālabo. Patstāvīgi izpildāmais darba apjoms pārbaudīs jaunā sportista gribas spēku, neatlaidību un atgriezeniski atspoguļosies viņa personisko rezultātu izaugsmē tikai pēc noteikta laika.

Vija Nipere, Dagdas novada Sporta skolas direktore

Pagāja trešā diena attālinātās apmācības. Mūsu skolotāji joprojām ir optimisma pilni, kaut gan darbs attālināti atņem laika izjūtu.
Prieks, ka mūsu audzēkņi ir disciplinēti un paši piesakās mācībām jau laicīgi.
Šodien jau strādāt ir nedaudz mierīgāk - audzēkņi saprot ko darīt. Pēc nepieciešamības sazināmies. Darbi top neskatoties uz grūtībām.
Gribam pateikties vecākiem par atbalstu un sapratni, kuru tie sniedz.
Darbi rit uz priekšu. Strādājam ieplānotajā režīmā.

Lūk dažas bērnu darbu bildes, ko audzēkņi ir izdarījuši par šīm dienām un uztaisīti arī daži screenshoti, lai redzēt kā notiek attālinātā apmācība mākslas nodaļā. Būs arī video ar to, kā notiek mūzikas nodaļas attālinātās mācības.

Dagdas MM skolas direktore Lolita Beitāne

Mācīšanās no mājām

PII” Avotiņš”

Iestādē darbojas dežūrgrupa pilnu darba dienu. Skolotājas sarūpēja vecākiem uzdevumus un ieteikumus, ko darīt mājās. Aicinām vecākus ļaut bērniem piedalīties dažādos mājas darbos. Viens no izaicinājumiem bija atrast saziņu , kā vecāks vēlas komunicēt ar skolotājiem. Daudz tiek domāts kā nogādāt mācību materiālus audzēkņiem. Lielākais akcents tiek likts uz valodas jomu un matemātiku. Vecākiem ir interese, kā darboties ar bērnu mājās, skolotāji regulāri sazinās ar vecākiem. Saziņa ar vecākiem – e – pasts, WhatsApp, telefoniski un tiek izsniegts sagatavotais materiāls vecākiem. Iesakām vecākiem būt kopā ar savu bērnu - sarunāties, kopā lasīt, pārrunāt lasīto un redzēto, ļaut brīvi darboties, pavadīt laiku svaigā gaisā.

Andrupenes PII Avotiņš vadītāja Anna Zinčenko

Vakar par attālināto mācīšanās procesu Aleksandrovas pamatskolā stāstīju Latvijas radio. Skola esot izvēlēta izlozes kārtībā.
Pazvanīja izpilddirektors Artjoms Gekišs un paziņoja, ka skola varēs paņemt 3 planšetniekus, ko sūta ministrija. Jauki! Vēl 3 bērni vai ģimenes varēs darboties digitāli. To rīt izlemsim, jo rīt gaidāma kopējā tikšanās ar visiem pedagogiem.

Aleksandrovas pamatskolas direktore Anita Malinovska

Ārkārtas situācija valstī noteikusi arī izmaiņas mācību procesā, un mums visiem jāapgūst kas jauns - gan skolotājiem ,gan skolēniem, gan vecākiem. Protams, ir arī priecīgie mirkļi – cik jauki, ka skolēni raksta, ka viņiem pietrūkstot skolas un skolotāju…

Esam pārliecināti, ka īpaša loma veiksmīga attālinātā mācību procesa nodrošināšanā bija un būs vecākiem, kas aicināti motivēt bērnus mācīties saskaņā ar noteikto plānu un izplānot regulāru dienas ritmu, lai to ievērotu līdzīgi, kā tas notiktu klātienes mācībās.

Svarīgi! Skolēnus un vecākus aicinām regulāri sekot līdzi aktuālajai informācijai par mācību procesu e–klases jaunumos un skolu mājas lapās. Ja tomēr rodas kādas neskaidrības vai ir vajadzīga jebkāda veida palīdzība, vispirms sazinieties e-klasē ar atbilstošo priekšmeta skolotāju vai klases audzinātāju. Ja ar to nepietiek, rakstiet zvaniet Dagdas novada IKSN! Šobrīd visi mācāmies darot, tāpēc nebaidīsimies kļūdīties un būsim iecietīgi pret citu kļūdām!

Dagdas novada IKSN vadītāja Marija Micķeviča

Turpinājums sekos…..

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls